Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 11 oktober 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die Geonovum samen met SVB-BGT en het werkveld in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model oppakt. Voor de zomer van 2017 zijn er in het kader van de doorontwikkeling van BGT|IMGeo suggesties en oplossingsrichtingen opgehaald. Op 28 september 2017 organiseerden Geonovum en SVB-BGT een terugkoppeling om deze voorstellen nader te toetsen.
 • 11 oktober 2017 |
  Begin september hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond. Het huidige concept informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster. 
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
 • 7 oktober 2017 |
  De toename van sensoren die grootschalig data in onze openbare ruimte verzamelen, vraagt om nieuwe spelregels. Gemeenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen, maar verdienen dan wel een beetje hulp.
 • 28 september 2017 |
  België en Nederland ontvangen samen de volgende INSPIRE-conferentie van 17 tot 21 September 2018 in Antwerpen. In 2018 zijn België en Nederland samen gastland voor de 11e INSPIRE-conferentie. In het Antwerpse Flanders Meeting en Convention Center (FMCCA) verwachten wij van 17 tot 21 september meer dan 1.000 deelnemers uit heel Europa. Concreet staan Informatie Vlaanderen en het Nederlandse Geonovum in voor de organisatie.

Pagina's