Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 18 januari 2018 |
  Van 18 tot 21 september organiseren België en Nederland, samen met de Europese Commissie de INSPIRE conferentie in Antwerpen. In het kader van INSPIRE hebben de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet gerealiseerd waarover zij geo-informatie over de leefomgeving kunnen uitwisselen. In september neemt de community tijd om inspiratie, kennis en ervaring te delen. Als mede-organisator, nodigen wij hierbij iedereen uit om zijn of haar presentatie- of workshopvoorstel in te dienen. INSPIREer gebruikers
 • 16 januari 2018 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren. Afgelopen jaar hebben we samen met gebruikers en sectoren mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2018 leggen wij deze oplossingsrichtingen aan alle gebruikers voor, in voorbereiding op de formele consultatie. De formele consultatie van IMGeo start op 2 april 2018.
 • 16 januari 2018 |
  Om berichten in de beheerketen te kunnen verwerken, passen softwareleveranciers de standaard StUF-Geo IMGeo toe. De meest actuele versie is versie 1.3. Tijdens certificering wordt getoetst of de software aan de verplichte technische uitgangspunten van deze standaard voldoet.
 • 9 januari 2018 |
  Eind november vond de 45ste internationale ISO vergadering plaats. ISO/TC 211 heeft 39 deelnemende landen, waaronder Nederland en 29 observerende landen. Nederland is vertegenwoordigd via de NEN normcommissie geo-standaarden. Afgevaardigd voor deze vergadering was Paul Janssen, Geonovum. Tijdens een ISO/TC vergadering  wordt een groot aantal resoluties voorgelegd waarover de community zijn stem kan uitbrengen. Opvallende resoluties dit jaar waren:
 • 9 januari 2018 |
  Het beheer team van de RO Standaarden bij Geonovum heeft in 2017 samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl van het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl geanalyseerd. In de Provero publicatie 'Voorsorteren' van december 2017 is een artikel verschenen dat deze analyse toelicht. Wat de bronhouders zelf kunnen doen met de planvoorraad ter voorbereiding op de Omgevingswet, komt hierin ook naar voren.  Raadpleeg het artikel. 

Pagina's