Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 september 2017 |
  CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. Op 25 oktober organiseren wij een bijeenkomst om samen met u plausibiliteitstoetsen te bespreken op onderscheiden vastgoedsectoren, op de te beschrijven informatiestandaard, en op de dienstverlening rond leegstandscijfers (welke gegevens komen beschikbaar?). U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze website.
 • 18 september 2017 |
  In september is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie onder andere aandacht voor analyse datakwaliteit en valideren planbestanden. Bekijk de nieuwsbrief
 • 15 september 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, PDOK en Geonovum weer een geo gebruikersfestival. Dit jaar zijn we te gast op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.  Op het geo gebruikersfestival hoor en zie je de laatste ontwikkelingen rond de geo-(basis)registraties, doe je inspiratie op over wat de data uit verschillende datasets je kunnen leren en kan je eigen wensen en aanbevelingen kwijt. Bijvoorbeeld over waar registraties beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • 7 september 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model willen oppakken. Geonovum werkt nu, in opdracht van IenM, samen met SVB-BGT en het werkveld aan een nieuwe versie van IMGeo. Op 28 september organiseren wij een bijeenkomst in de Kinepolis  in de Jaarbeurs Utrecht, waarop we de voorstellen toelichten. U bent hierbij van harte welkom.
 • 4 september 2017 |
  Hierbij nodigen we u uit om uw visie te geven op nieuwe versies van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119). Reageren kan tot en met 30 september 2017. Het Nederlandse profiel is aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot identificatie van objecten. De voorstellen voor nieuwe metadataprofielen vindt u op Github

Pagina's