Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 15 maart 2018 |
  Op 12 maart organiseerden KOOP en Geonovum een verdiepingssessie over de consultatie van de Standaarden voor de Omgevingsdocumenten. Deze sessie was een vervolg op de informatie-sessie die op 15 februari 2018 plaatsvond. 
 • 5 maart 2018 |
  Tot 2 april kunt u uw visie geven op de internationale OGC standaard voor Webservices security. Deze standaard maakt beveiliging voor OGC standaarden mogelijk op een interoperabele en open manier. Geonovum heeft meegeschreven aan deze standaard en het testbed gesponsord waarin is onderzocht hoe deze standaard in de praktijk moet werken. 
 • 23 februari 2018 |
  Met een reeks informele internetconsultaties, willen we in een vroeg stadium uw mening peilen over de wijzigingsvoorstellen voor IMGeo. Elke ronde staan een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.
 • 23 februari 2018 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. De OGC kandidaatstandaard SensorThings API is een standaard die bedoeld is voor Internet of Things applicaties. Het is een lichtgewicht, eenvoudige interface specificatie, gebaseerd op REST en JSON, waarmee applicatieontwikkelaars kunnen communiceren met apparaten die verbonden zijn aan het internet, zoals sensoren.
 • 19 februari 2018 |
  Van 19 februari tot en met 30 maart 2018 liggen de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten van de kerninstrumenten ter consultatie. Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP). Voor de Omgevingswet wordt deze standaard verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) leggen wij van 19 februari tot en met 30 maart 2018 graag aan u voor.

Pagina's