Toegankelijkheid

Op 28 januari 2022 is een Audit uitgevoerd op de toegankelijkheid van de Geonovum website. Getoetst is in hoeverre we voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en niveau AA.

Uit dit rapport zijn een aantal bevindingen gekomen. Het merendeel had betrekking op de mogelijkheid om de website met behulp van Tabs te doorlopen, de volgorde van beschrijvingen rond formuliervelden en toelichtende teksten bij illustraties. De issues die onder niveau A vallen, zijn vervolgens opgepakt om verbeterd te worden. In mei 2022 is de website op deze punten bijgewerkt. Er is geen hertest uitgevoerd.

De door WCAG.nl uitgevoerde audit is online in te zien via hun website

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.