Thema's

Decoratief

Digital Twins

Het inzetten van digital twins biedt veel voordelen. Om het inzetten van digital twins voor een brede groep gebruikers mogelijk te maken, werken we aan een infrastructuur voor digital twins.
Thema Energie

Energie

In 2050 zal het energieverbruik vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Om deze dynamische energie te laten stromen, is veel data-uitwisseling nodig. Samen met de energiesector brengen wij het informatielandschap in beeld.
Thema Ethiek

Ethiek

Locatiedata is bijzonder, omdat het plaats en tijd bijeenbrengt. Dat kan tot gevoelige informatie leiden. Vooral als het om persoonlijke locatiedata gaat. Daarom is het van belang om een project/product dat gebruik maakt van locatiedata van begin tot eind ethisch verantwoord te ontwerpen: Ethiek by design.
decoratief

Europese datastrategie

In lijn met de Europese digitaliserings- en datastrategie moeten data binnen de hele EU vrij en verantwoord kunnen stromen. Hiervoor worden dataspaces ingericht. In de handreiking EU informatie maakt Geonovum de ontwikkelingen inzichtelijk.
Thema API's

Kennisplatform API's

Het Kennisplatform API’s is een open samenwerking die strategische en tactische vraagstukken verkent rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.
Thema Sociaal Domein

Maatschappelijke vraagstukken

Met een ruimtelijke blik maatschappelijke uitdagingen benaderen. Onder het motto anders kijken, verkenden wij de geografische visies en toepassingen op thema's als Burgervertrouwen, COVID19, Leegstand en Zorg.
decoratief

Open Geodag

Op de Open Geodag vertellen medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden, laten we onze samenwerkingspartners aan het woord over actuele ontwikkelingen en praten we iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms.
Thema Standaardisatie

Standaardisatie

Geo-standaarden zorgen ervoor dat we geo-informatie digitaal kunnen uitwisselen en (her-)gebruiken in verschillende softwarepakketten en voor verschillende doeleinden. Onze uitgangspunten voor standaardisatie vind je in dit dossier.
testbed

Testbeds

Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen of innovaties door te voeren, organiseert Geonovum van tijd tot tijd een open aanbesteding.

En verder...

Van activiteiten die niet (meer) top of mind zijn, maar soms nog wel worden gezocht, vind je hieronder een overzicht...