Thema's

Thema Energie

Energie

In 2050 zal het energieverbruik vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Om deze dynamische energie te laten stromen, is veel data-uitwisseling nodig. Samen met de energiesector brengen wij het informatielandschap in beeld.
Thema Ethiek en Privacy

Ethiek en Privacy

In diverse projecten verkennen wij het gebruik en de potentie van locatiedata voor de overheid. Wij kijken daarbij naar technische vraagstukken, maar verkennen ook vragen over privacy en ethiek.
Wijs met locatie

GeoSamen - Wijs met Locatie

Wijs met locatie brengt experts samen in een open platform. Door de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologieën te leren kennen, verkennen we hun potentie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
Thema API's

Kennisplatform API's

Het Kennisplatform API’s is een open samenwerking die strategische en tactische vraagstukken verkent rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.
Thema Sociaal Domein

Maatschappelijke vraagstukken

Met een ruimtelijke blik maatschappelijke uitdagingen benaderen. Onder het motto anders kijken, verkenden wij de geografische visies en toepassingen op thema's als Burgervertrouwen, COVID19, Leegstand en Zorg.
decoratief

Open aanbesteding

De OGC-API-Feature standaard maakt download services van geodata toegankelijker buiten het geodomein. Om het toepassen van dit format te stimuleren onder Nederlandse overheidsorganisaties, organiseert Geonovum een aanbesteding.
man en vrouw presenteren een geo-standaarden journaal

Open Geodag

Op de Open Geodag vertellen medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden, laten we onze samenwerkingspartners aan het woord over actuele ontwikkelingen en praten we iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms.
Thema Standaardisatie

Standaardisatie

Geo-standaarden zorgen ervoor dat we geo-informatie digitaal kunnen uitwisselen en (her-)gebruiken in verschillende softwarepakketten en voor verschillende doeleinden. Onze uitgangspunten voor standaardisatie vind je in dit dossier.
koe heeft stekker in zijn mond

Testbed OGC API's

De overheid produceert veel open geodata. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van deze geodata. Kunnen API's hier uitkomst bieden? Dat onderzoeken we in 2021 in een testbed.
UOI

Unieke Object Identificatie

Het project “Regie op Bouwgegevens” wil de informatievoorziening binnen de bouwsector verbeteren. Unieke Objectidentificatie Code (UOI) kan helpen om gegevens betrouwbaar te registreren, uitwisselen (delen) en koppelen aan andere gegevens. Zo kunnen gegevens over objecten in de gebouwde omgeving domein-overstijgend worden gedeeld.

En verder...

Van activiteiten die misschien niet (meer) top of mind zijn, maar te leuk en relevant om van de website te verdwijnen, vind je hieronder een overzicht...