Publiek private samenwerking

Publiek gebruik van data van derden biedt een enorm potentieel waar de overheid niet omheen kan. Maar hoe pak je dit aan?

Het benutten van dit potentieel is geen abc-tje. Immers, fundamenteel anders dan voorheen waarin ze ‘eigen’ data benutte, heeft de overheid niet als vanzelf de beschikkingsmacht over data van derden waarvan ze gebruik wil maken. Door de jaren heen hebben we verschillende deelaspecten van publiek private samenwerking verkend.

Publiek gebruik data derden

In een verkenning uit 2021 nemen we een duik in de praktijk van het publiek gebruik van data van derden.

Datarechten derden

Wat zijn mogelijkheden en beperkingen als je als overheid gebruik wilt maken van data ingewonnen door derden? Waar loop je tegenaan? En 'what's in it' voor de leveranciers van data? Op basis van interviews bij tien overheidsorganisaties hebben we eind 2018 een momentopname gemaakt die een diverse kijk biedt op hoe om te gaan met "Datarechten derden".

Medegebruik van de lichtmast

In samenwerking met de het netwerk Smart Lighting van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVL NL) is met ondersteuning van het Platform Making Sense for Society het rapport ‘Medegebruik van de Lichtmast’ opgesteld. Hierin komen alle facetten aan de orde waar een manager voor de openbare verlichting mee te maken krijgt als de lichtmast voor andere zaken gebruikt wordt dan verlichting.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.