PDOK

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een samenwerking tussen overheidspartijen voor het ontsluiten van geo-informatie van nationaal belang. De voorziening PDOK bestaat uit een centrale datavoorziening en het Nationaal georegister.

PDOK is tussen 2009 en 2012 opgebouwd in een unieke samenwerking tussen de toenmalige ministeries van IenM en EL&I, Rijkswaterstaat, het Kadaster en de Geologische Dienst Nederland TNO. Geonovum was mede-initiatiefnemer en faciliteerde deze samenwerking. De open data beweging stond destijds nog in de kinderschoenen zo is te lezen in de publicatie Open data: van ideaal tot realiteit. En ook lang niet iedereen was toen overtuigd van de potentie van het delen van data via webservices.

Sinds begin 2013 is PDOK 'programma-af' en is het dagelijkse beheer van de voorziening geland bij het Kadaster. Geonovum is als adviseur nog altijd betrokken bij de verdere ontwikkeling van PDOK en de samenwerking tussen de PDOK partners.
 

Data als service

PDOK serveert open geo-data als webservices. Dit maakt het mogelijk een kaartbeeld in een webapplicatie te gebruiken, zonder dat de beheerder van de applicatie de geo-data zelf in huis hoeft te hebben. Een webservice ontsluit deze gegevens ‘bij de bron’. Veel PDOK services zijn als open data beschikbaar. Iedereen – overheid, burgers en bedrijven- kan die services kosteloos gebruiken.

PDOK is tot stand gekomen met het oog op behalen van efficiencywinst. Het samen optrekken bij nieuwe ontwikkelingen en het centraal beschikbaar stellen van gegevens, draagt bij aan uniformiteit in het uitwisselen van geodata van de overheid. PDOK is een open initiatief. Elke overheidsorganisatie die zijn geo-informatie voor hergebruik beschikbaar wil stellen, kan zich bij PDOK aansluiten. Ook is het mogelijk om partner te worden van dit samenwerkingsverband.
 

Onze rol in PDOK

Geonovum faciliteert en stimuleert de samenwerking van de PDOK-partners en de community voor het nationaal georegister. Wij zorgen ervoor dat de visie, strategie en positionering van PDOK voor de komende jaren scherp blijven en aansluiten bij actuele ontwikkelingen. Daarnaast borgen en vergroten we de kennis over INSPIRE in PDOK-verband en adviseren wij de partners over geo-standaarden en bijbehorende validatietools, die voor PDOK relevant zijn. Ook adviseren we over de functionaliteit van het Nationaal georegister en de kwaliteit van de metadata in dit register. Samen met de beheerder Kadaster, stimuleren wij overheidsorganisaties om hun gegevens via PDOK en het Nationaal georegister toegankelijk te maken.

Zie ook interview Noud Hooyman in iBestuur naar aanleiding eerste lustrum PDOK

illustratie: Strip gemaakt bij de start van PDOK

Waarom PDOK in stripvorm

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.