Data op orde: aanpassen dossierstatus

09 maart 2023

Hoe breng ik mijn planvoorraad op orde voor de Omgevingswet?

Met de invoering van de Omgevingswet, worden de plannen van Ruimtelijkeplannen.nl via een overbruggingsfunctie aangeboden aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Om dit goed te laten werken, is het van belang dat een aantal sleutelgegevens op orde zijn. Om bronhouders te helpen hun data op orde te krijgen, heeft Geonovum in samenwerking met de softwareleveranciers die beschikken over een manifestfunctionaliteit een instructievideo gemaakt over het aanpassen van de dossierstatus.

In het kader van het project “Data op Orde” controleert Geonovum twee keer per jaar in hoeverre de aangeboden data op Ruimtelijkeplannen.nl voldoen aan de gestelde standaarden. Wij kijken bijvoorbeeld of bronhouders de planstatus, dossierstatus en coördinaten op de juiste manier hebben vermeld. Dit is belangrijk omdat de data die nu op Ruimtelijkeplannen.nl staan, met de invoering van de Omgevingswet, worden hergebruikt in de viewer Regels op de Kaart. Plannen waarvan de data niet (volledig) juist zijn aangeleverd, kunnen straks mogelijk niet goed worden weergegeven of zijn moeilijker vindbaar.

Verkeerde dossierstatus
Op dit moment bevat ongeveer 10% van de plannen op Ruimtelijkeplannen.nl één of meerdere fouten. De meest voorkomende fout is een onjuiste dossierstatus. Met de dossierstatus wordt door de bronhouder de actuele juridische status van de planprocedure weergegeven.
Op Ruimtelijkeplannen.nl worden plannen met een onjuiste status nu nog gewoon gevonden. Bij het in werking treden van de Omgevingswet levert een onjuiste status echter problemen op; plannen zullen niet gevonden worden wanneer geografisch gezocht wordt (zoeken via de kaart, zoeken op adres) omdat de viewer de juridische status, de dossierstatus, volgt. Het is daarom verstandig om deze gegevens nu alvast op orde te brengen. 
Om bronhouders te helpen hun data op orde te krijgen, heeft Geonovum in samenwerking met de softwareleveranciers die beschikken over een manifestfunctionaliteit een instructievideo gemaakt over het aanpassen van de dossierstatus. In de video laten we je stap voor stap zien hoe je de dossierstatus van een plan aanpast in het manifest.
 

De VNG informeert haar leden ook over data op orde voor inwerkingtreden van de Omgevingswet. Lees hierover meer op de VNG website.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.