Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 9 januari 2018 |
  Eind november vond de 45ste internationale ISO vergadering plaats. ISO/TC 211 heeft 39 deelnemende landen, waaronder Nederland en 29 observerende landen. Nederland is vertegenwoordigd via de NEN normcommissie geo-standaarden. Afgevaardigd voor deze vergadering was Paul Janssen, Geonovum. Tijdens een ISO/TC vergadering  wordt een groot aantal resoluties voorgelegd waarover de community zijn stem kan uitbrengen. Opvallende resoluties dit jaar waren:
 • 9 januari 2018 |
  Het beheer team van de RO Standaarden bij Geonovum heeft in 2017 samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl van het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl geanalyseerd. In de Provero publicatie 'Voorsorteren' van december 2017 is een artikel verschenen dat deze analyse toelicht. Wat de bronhouders zelf kunnen doen met de planvoorraad ter voorbereiding op de Omgevingswet, komt hierin ook naar voren.  Raadpleeg het artikel. 
 • 21 december 2017 |
  In het uitvoeringsplan beschrijven wij jaarlijks de activiteiten die we het komende jaar oppakken en de resultaten die we daarmee willen boeken. Het uitvoeringsplan van 2018 is nu voor iedereen in te zien op deze website. Wat gaan we doen in 2018?
 • 20 december 2017 |
  De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet een standaard.
 • 20 december 2017 |
  Op 16 januari organiseert Geonovum samen met SVB-BGT en BZK een themawerksessie 'BGT objecten buiten de landgrens'.  De BGT wordt nu landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. In bepaalde grensgebieden leidt dit tot problemen in de bijhouding van de BGT samen met de eigen beheerdata (denk hierbij aan Baarle Nassau/Hertog en Alphen/Chaam). 

Pagina's