Digital Twins

Digital Twin

Digitale tweelingen zijn een praktisch hulpmiddel om alles wat bekend is over de leefomgeving, integraal inzichtelijk te maken. In opdracht van het ministerie van BZK werkt Geonovum aan een stelsel van afspraken die het makkelijker maakt om een digitale tweeling te maken. Aan de hand van use cases in Gemeente Almere en Provincie Flevoland ontwikkelen en beproeven we concepten in de praktijk. De resultaten brengen we in bij het Dutch Metropolitan Innovations (DMI) programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

In dit dossier publiceren we updates over onze activiteiten en vind je de documentatie van onze onderzoeken en standaarden. Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Een nationaal stelsel waarvan iedereen gebruik kan maken

Meer woningen, vernieuwing van de infrastructuur, klimaatadapatie... Al deze onderwerpen staan onder tijdsdruk maar vereisen ook goede duurzame oplossingen. Dit vraagt om een instrument dat een integrale informatiebasis biedt, maar dat ook makkelijk en snel inzetbaar is bij ontwikkelingen door heel Nederland. 

Een digitale tweeling van de leefomgeving kan je zien als een digitale maquette met daarin verschillende kenmerken van een gebied. Binnen deze digitale maquette kun je rekenmodellen laten draaien. Hierdoor kan je de effecten van ingrepen en gebeurtenissen in de omgeving berekenen, visualiseren en monitoren. Denk aan vragen als: waar gaat het verkeer heen als we een bepaalde weg afsluiten? Welke delen van de stad lopen onder bij een dijkdoorbraak? Wat is de beste plek en oriëntatie voor een duurzame woonwijk waarbij water en bodem sturend zijn? 

Om digitale tweelingen breed, laagdrempelig en betrouwbaar in te kunnen zetten èn om onderdelen herbruikbaar te maken, ontwikkelen we een ecosysteem van modulaire bouwblokken op basis waarvan je een digitale tweeling kunt maken en delen: een ‘digital twin as a service’. 

met een schuifpaneel kan je accenten legen op ruimte voor energie, woningen of landbouw en ziet dan direct wat dit betekent.

Waar we aan werken

Om het uitwisselen van gegevens vanuit en tussen digital twins mogelijk te maken, verkennen we standaarden en rekenmodellen en werken we aan een stelselarchitectuur. Daarnaast kijken we naar meer organisatorische aspecten. Hoe ga je databedreven aan de slag met digital twins? Wat zijn de aandachtspunten en hoe zet je vervolgstappen. We werken nauw samen met Provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Dronten om concepten en standaarden in de praktijk te toetsen. Maar ook daarbuiten beproeven we concepten in de praktijk. Via workshops, kennissessies en artikelen op onder andere deze website, zijn onze activiteiten te volgen. 

De resultaten van al ons werk brengen we bijeen zodat de opgedane kennis over 'How to digital twin' modulair raadpleegbaar wordt. Op dit moment werken we aan de volgende onderwerpen:

Beleid en organisatie

  • Beleid en digital Twins (samenwerking provincie Utrecht)
  • Innovatieleercyclus databedreven werken
  • Ethiek

Architectuur en standaarden

 

Lerend een digitale tweeling ontwikkelen en verankeren

Om een duurzaam bruikbare digitale tweeling te kunnen maken, is er allereerst duidelijkheid nodig over de opgave die er ligt. In opdracht van Geonovum ontwikkelt Rosemarie Mijlhoff een innovatieleercyclus. Deze methode helpt organisaties om slim en verantwoord data in te gaan zetten bij het oplossen van complexe ruimtelijke vraagstukken. In het voorjaar van 2024 geeft Rosemarie drie workshops om kennis te maken met deze methode. Mogelijk gaan we later in het jaar meer workshops organiseren. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden? 

Laat dan hier je gegevens achter

Leidende principes voor digital twins

Elke digitale verbeelding van de werkelijkheid is conceptueel. Een digital twin - hoe nauwkeurig en realistisch het ook lijkt - blijft een vereenvoudiging van de werkelijkheid en is daarmee een hulpmiddel in besluitvorming. Wanneer je digital twins inzet als hulpmiddel bij het nemen van besluiten, is het van belang dat je rekening houdt met de uitgangspunten die zijn toegepast bij de ontwikkeling van het digitale systeem. Gebruik je rekenmodellen, dan moet je weten met welke onzekerheidsmarges je rekening moet houden.

Er zijn verschillende leidende principes die je kunt gebruiken bij het opzetten van een digital twin. Principes zijn vuistregels, die alle betrokkenen richting geven bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins. Ze gaan over de kernwaarden en identiteit en over de te bereiken gezamenlijke doelen. De principes zijn daarbij geen doel op zich, maar helpen bij het maken van fundamentele keuzes ten aanzien van aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins. Op basis van een verkenning en een consultatie onder diverse belanghebbenden in Nederland hebben wij tien leidende principes opgetekend, die van belang zijn bij het ontwikkelen en inzetten van digital twins. De tien principes zijn uitgeschreven in een raamwerk leidende principes digital twins.

Blijf op de hoogte!

Via onze nieuwsbrief over digital twins houden we je op de hoogte van onze verkenningen en standaarden rond digital twins.

 editie juni 2024

Wil je deze nieuwsbrief voortaan graag in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in