Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Op 1 januari 2024 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

In het digitale stelsel zijn er verschillende functies die allemaal met standaarden worden ondersteund. Denk aan het publiceren van omgevingsdocumenten, het afleveren van een vergunningaanvraag of een melding en aan het opvragen van informatie in het Omgevingsloket. Deze standaarden worden door verschillende organisaties beheerd. Geonovum beheert standaarden die betrekking hebben op het digitaal goed overbrengen en presenteren van de inhoud van besluiten. 

Standaarden voor inhoud en publicatie Omgevingswetbesluiten

>>  ga naar overzicht van de actuele TPOD-standaarden en service-producten

Geonovum beheert:

 • de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD)
  Deze standaarden leggen vast hoe je tekst indeelt en annoteert, hoe je tekst aan locaties koppelt, welke waardelijsten van toepassing zijn en hoe je de documenten uitwisselt.
 • het onderliggende Informatiemodel Omgevingswet (IMOW en CIMOW)
  Deze modellen beschrijven hoe informatie zich door de keten beweegt van plan tot publicatie.
 • het Presentatiemodel
  Het presentatiemodel beschrijft hoe je symbolen, kleur, lijndiktes en arcering toepast en hoe je teksten en geometrie digitaal presenteert.

Verder beheren wij de waardelijsten die je gebruikt bij annoteren en de symbolenbibliotheek met de kleuren, iconen en rasters die worden gebruikt bij het presenteren van omgevingsdocumenten.

Service-producten

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen, maken we voorbeeldbestanden en hulpbestanden waarmee je kunt valideren of de standaarden correct zijn toegepast.

Bekijk de lijst TPOD-standaarden en service-producten

Werkafspraken

Ook beheren wij Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM). Tijdelijke Alternatieve Maatregelen zijn werkafspraken voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

Lees meer over deze TAM

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Structuur Standaarden Omgevingsdocumenten

De Standaarden voor omgevingsdocumenten zijn hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat de STandaard Officiële Publicaties (STOP). Het ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten (TPOD) volgt de laatste versie van STOP. Alle onderdelen en ondersteunende producten van het TPOD volgen de laatste versie van het InformatieModel OmgevingsDocumenten (IMOW). In elk product van de TPOD-standaard is vermeld op welke versie van STOP en IMOW het product is gebaseerd. Je vindt dat terug in een ReadMe, in de versiehistorie, of in de header van technische bestanden.

Versienummering

Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren. Wanneer een update wordt doorgevoerd in een (van de onderdelen) van een standaard, krijgt het betreffende bestand een nieuw versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’.

Werkversies

Producten met een x.y.z. versienummer zijn met succes getest in de keten. Daarnaast zijn er werkversies. Je herkent werkversies aan de toevoeging ‘-wv[volgnummer]’. De werkversies geven inzicht in aanpassingen die we verkennen. Werkversies zijn niet getest in de keten.

Andere standaarden binnen het digitale stelsel

Om het digitale stelsel van de Omgevingswet als geheel te laten werken, zijn er nog meer standaarden van toepassing. Deze standaarden zijn bij andere organisaties in beheer. Het gaat hierbij om:

Publiceren officiële publicaties | Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)

De door KOOP ontwikkelde Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort STOP, ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. De toepassingsprofielen voor de omgevingsdocumenten zijn een verbijzondering bovenop de STOP-standaarden. Op de website van KOOP is alle informatie te vinden over de onderdelen en documentatie van de STOP standaard en het LVBB bronhouderkoppelvlak

Meer over STOP

Voor opvragen informatie Omgevingsloket | Standaard toepasbare regels (STTR)  en informatiemodel (IMTR)

Om in het Omgevingsloket via vragenbomen te kunnen nagaan of iets wel of niet mag, vertalen de bevoegde gezagen hun juridische regels naar toepasbare regels. Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. In de Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende informatiemodel (IMTR) zijn de afspraken hierover vastgelegd.

Meer over STTR|IMTR

Voor automatisch doorgeven vergunningsaanvragen en meldingen | Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en informatiemodel (IMAM)

Om een vergunningsaanvraag of melding automatisch af te kunnen leveren bij betrokken overheden, is het nodig je systemen voor vergunningsaanvragen en meldingen te koppelen met het digitaal stelsel. Hiervoor pas je de Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) toe. 

Meer over STAM|IMAM

Onderlinge afstemming

Om het stelsel te laten werken, moeten de standaarden voor de verschillende functies in het stelsel op elkaar afgestemd blijven. Dat gebeurt in de Change Advisory Board. Hierin komen de beheerders van de standaarden en de landelijke voorziening (KOOP, Rijkswaterstaat, Kadaster en Geonovum)  bij elkaar. Zij stemmen hun wijzigingen in de standaarden onderling op elkaar af zodat het stelsel blijft werken bij nieuwe releases. Geonovum coördineert dit overleg.

Helpdesk

Via onze helpdesk kan je vragen stellen over de standaarden.  Ook de andere beheerders van standaarden in het digitale stelsel Omgevingswet hebben een helpdesk. Hieronder zie je bij wie je waarvoor terecht kunt.

Meldingen

Heb je een fout gevonden of een wens voor verbetering in de standaarden dan kan je dat aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!
Wij publiceren op deze site ook een overzicht van ontvangen meldingen met hun status. Zo kan je het beheerproces op afstand volgen. Bekijk het overzicht van ontvangen meldingen

Wijzigingen en consultaties

Sommige wijzigingen in de standaarden, zoals typefouten, kunnen we eenvoudig herstellen. Zijn er meer inhoudelijke wijzigingen, of is het bijvoorbeeld een typefout in een code die relevant is voor software, dan leggen we een wijziging altijd voor aan het werkveld. Dat doen we via een openbare consultatie. De resultaten van de consultatie koppelen we terug via deze website. Bij de release van een nieuwe versie van de standaarden geven we ook altijd aan wat er anders is ten opzichte van de voorgaande versie.

Lees meer over het beheerproces bij Geonovum

Overzicht van consultaties TPOD-standaarden

  Blijf op de hoogte

  Wil je updates in je mailbox ontvangen van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden, meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Wro naar Omgevingswet.

  Aanmelden Van Wro naar Omgevingswet

  Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

  Aanmelden attenderingsservice TPOD standaarden

  Voor informatie over de invoering van de Omgevingwet kan je terecht op de website Aan de slag met de Omgevingswet.