Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2022 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

Wat doen de standaarden?

Om uitvoering van de Omgevingswet digitaal te ondersteunen, is een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO is een geheel van voorzieningen en afspraken die ervoor zorgen dat overheden hun Omgevingswetbesluiten, toepasbare regels en vergunningaanvragen digitaal kunnen uitwisselen. Geonovum maakt en bewaakt binnen dit stelsel de afspraken die ervoor zorgen dat omgevingsdocumenten - zoals omgevingsplannen en waterschapsverordeningen - digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in standaarden. In de standaarden staat welke gegevens worden vastgelegd, hoe je gegevens uitwisselt en hoe je een plan digitaal kan presenteren. In onderstaand filmpje leggen we de basisfunctie van de standaarden uit. In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' kan je deze informatie ook nalezen.

 

Welke standaarden zijn er?

In het digitale stelsel zijn er verschillende functies die allemaal met standaarden worden ondersteund. Denk aan het publiceren van omgevingswetbesluiten, het afleveren van een vergunningaanvraag of een melding en aan het opvragen van informatie in het Omgevingsloket. Deze standaarden worden door verschillende organisaties beheerd.

Standaarden voor inhoud en publicatie Omgevingswetbesluiten

Geonovum beheert standaarden die betrekking hebben op het digitaal goed overbrengen en presenteren van de inhoud van besluiten.  Je kan bij ons terecht voor:

 • de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD)
  Deze standaarden leggen vast hoe je tekst indeelt en annoteert, hoe je tekst aan locaties koppelt, welke waardelijsten van toepassing zijn en hoe je de documenten uitwisselt.
 • het onderliggende Informatiemodel Omgevingswet (IMOW en CIMOW)
  Deze modellen beschrijven hoe informatie zich door de keten beweegt van plan tot publicatie.
 • en het Presentatiemodel
  Het presentatiemodel beschrijft hoe je symbolen, kleur, lijndiktes en arcering toepast en hoe je teksten en geometrie digitaal presenteert.

Om de implementatie van deze standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden gemaakt en hulpbestanden voor validatie en conformiteit.

Een deel van onze standaarden is met name relevant voor de makers van software. De toepassingsprofielen zijn echter van belang voor iedereen die documenten produceert voor de Omgevingswet. De Toepassingsprofielen beschrijven hoe je de inhoud van besluiten digitaal goed overbrengt. Het totaaloverzicht van de actuele versies van de standaarden die Geonovum beheert, vind je op de overzichtspagina.

Bekijk de actuele TPOD standaarden

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Snel wegwijs in de toepassingsprofielen zonder in de techniek
te duiken?

wegwijs in toepassingsprofielen

Ga dan naar de Wegwijzertpod.nl. Daar vind je praktische toelichtingen op hoe je de toepassingsprofielen toepast.

Andere standaarden binnen het digitale stelsel

Binnen het digitale stelsel zijn er nog meer standaarden van toepassing. De door KOOP ontwikkelde Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort STOP, ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. De Toepassingsprofielen zijn een verbijzondering op deze standaard. Binnen het digitale stelsel Omgevingswet zijn er verder nog standaarden die de vragenbomen in het Omgevingsloket ondersteunen en standaarden voor het indienen en ontvangen van vergunningsaanvragen. Meer hierover vind je op aan de slag met de Omgevingswet.

Standaarden op elkaar afstemmen

Om het stelsel te laten werken, moeten de standaarden voor de verschillende functies in het stelsel op elkaar afgestemd blijven. Dat gebeurt in de Change Advisory Board. Hierin komen de beheerders van de standaarden en de landelijke voorziening (KOOP, Rijkswaterstaat, Kadaster en Geonovum)  bij elkaar. Zij stemmen hun wijzigingen in de standaarden onderling op elkaar af zodat het stelsel blijft werken bij nieuwe releases. Geonovum coördineert dit overleg.

Beheer van de standaarden

Geonovum beheert de TPOD standaarden sinds 1 januari 2019. Dit betekent dat we verbeteringen in de standaarden doorvoeren, geconstateerde fouten herstellen en dat we een helpdesk voeren.

Lees meer over het beheerproces bij Geonovum

  Wijzigingen en consultaties

  Sommige wijzigingen in de standaarden, zoals typefouten, kunnen we eenvoudig herstellen. Zijn er meer inhoudelijke wijzigingen, of is het bijvoorbeeld een typefout in een code die relevant is voor software, dan leggen we een wijziging altijd voor aan het werkveld. Dat doen we via een openbare consultatie. De resultaten van de consultatie koppelen we terug via deze website. Bij de release van een nieuwe versie van de standaarden geven we ook altijd aan wat er anders is ten opzichte van de voorgaande versie.

  Lees meer over consultaties standaarden Omgevingswet

   Meldingen

   Een gevonden fout of wensen voor verbetering in de standaarden kan je aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!
   Wij publiceren op deze site ook een overzicht van ontvangen meldingen met hun status. Zo kan je het beheerproces op afstand volgen. Bekijk het overzicht van ontvangen meldingen

   Helpdesk en voorlichting

   en belangrijke beheertaak is ook het geven van voorlichting over werking en toepassing van de standaarden. Via onze helpdesk kan je vragen stellen over de standaarden.  We verzorgen ook regelmatig presentaties op bijeenkomsten. Veelgestelde vragen over de Toepassingsprofielen en hun antwoorden vind je in het overzicht van veelgestelde vragen standaarden omgevingsdocumenten.

   Via de digitale nieuwsflits standaarden Omgevingswet, blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rond de toepassingsprofielen. Verschijnt er een update van de standaarden, dan melden wij dat via deze website en wij sturen een bericht uit via de attenderingsservice.

   Ook de andere beheerders van standaarden in het digitale stelsel Omgevingswet hebben een helpdesk.

   Bij wie kan je waarvoor terecht?

   Blijf op de hoogte

   De TPOD standaarden zijn volop in ontwikkeling. Wil je updates in je mailbox ontvangen van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden, meld je dan aan voor de nieuwsflits project standaarden Omgevingswet.

   Aanmelden nieuwsflits standaarden Omgevingswet

   Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

   Aanmelden attenderingsservice TPOD standaarden

   Voor informatie over de invoering van de Omgevingwet kan je terecht op de website Aan de slag met de Omgevingswet.