Informatiemodel Externe Veiligheid

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe risico’s van toepassing zijn.

Informatiemodel Externe Veiligheid

De overheid maakt kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie hierin betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Via het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) is deze informatie te raadplegen. Om ervoor te zorgen dat alle lokaal aangeleverde informatie op dezelfde manier geinterpreteerd en getoond kan worden, is er een informatiemodel externe veiligheid opgesteld. Hierin is beschreven welke gegevens overheden moeten vastleggen, hoe je de gegevens digitaal structureert en hoe je de gegevens digitaal uitwisselt. Het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) bestaat uit 45 submodellen verdeeld over 12 verschillende soorten activiteiten.

Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Het beheer van het informatiemodel heeft het ministerie van Infrastructuur en Water belegd bij Geonovum. Rijkswaterstaat beheert het Register Externe Veiligheidsrisico's in samenwerking met Geodan.

Bekijk het Informatiemodel Externe Veiligheid

Wetgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bepaalt welke gegevens bestuursorganen verzamelen. Het bevoegd gezag is de “bronhouder” en moet zorgen dat de gegevens aan het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) geleverd worden. De bronhouder moet de gegevens op orde brengen conform het Informatiemodel Externe Veiligheid en de data ontsluiten via een Application programming interface (API).

Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Onder de Omgevingswet is in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving opgenomen dat er een REV moet komen. De bouw van het REV doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

In 2021 moet het register klaar zijn. Het register moet vanaf 2022 ook aan burgers en bedrijven/organisaties inzicht geven in de lokale situatie van externe veiligheid. Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor uitvoering van de zorgplicht in de Omgevingswet. Lees meer over het register op de website van het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Implementatie ondersteuning leveranciers en bronhouders

Voor de implementatie van het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico’s in zaaksystemen en de koppeling (via een API) tussen het zaaksysteem en het Register Externe Veiligheidsrisico's, organiseert Geonovum samen met het ministerie van Infrastructuur en Water en Rijkswaterstaat overleggen met softwareleveranciers. Aanmelden voor deze overleggen is mogelijk via rev@rws.nl.

Voor het maken en testen van software komen ook implementatiebestanden en voorbeeldbestanden van het informatiemodel beschikbaar. 

Bronhouders vinden op de website van het Register Externe Veiligheidsrisico’s de stappen die nodig zijn om aan te sluiten op het register. Vragen over de werking van het register kan je stellen aan Rijkswaterstaat.

Meldingen

Heb je een vraag over een van de submodellen van het IMEV, stuur ons dan een bericht via de IMEV helpdesk. Je kunt hier ook een gevonden fout of een wens voor verbetering aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen en doorgevoerde wijzigingen verantwoord tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Nieuwsbrief

Het Ministerie van Infrastructuur en Water, Rijkswaterstaat en Geonovum geven gezamenlijk de nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico's uit.

Meld je aan voor de nieuwsbrief