Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten Geonovum

Deze pagina geeft toegang tot de actuele versie van de documenten van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (afgekort TPOD).  TPOD is een toepassingsprofiel op STOP: de Standaard Officiële Publicaties. TPOD is de specificatie van STOP voor het domein van de Omgevingswet.

TPOD-standaard v3.0

Onderdelen van de TPOD-standaard

De TPOD-standaard v3.0* bestaat uit de volgende onderdelen

Actuele versie 
IMOW: Document v3.0.1  
IMOW: Schema's v2.0.0  
TPOD AMvB en MR v3.0.0 
TPOD instructie v3.0.0 
TPOD Natura 2000-besluiten v3.0.0 
TPOD omgevingsplan v3.0.0 
TPOD omgevingsverordening v3.0.0 
TPOD omgevingsvisie v3.0.0 
TPOD programma v3.0.0 
TPOD projectbesluit v4.0.0 
TPOD reactieve interventie v3.0.0 
TPOD voorbereidingsbesluit v3.0.0 
TPOD waterschapsverordening v3.0.0 
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit v2.0.0 
Symbolenbibliotheek v1.3.1 [.zip] 
Waardelijsten IMOW v4.1.4  

Deze onderdelen bevatten voorschriften over omgevingsdocumenten voor aanleverende en ontvangende partijen. Deze versie is gebaseerd op STOP versie 1.3.0.

Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren. Wanneer een update wordt doorgevoerd in een standaard of in een van de onderdelen van een standaard, krijgt de standaard of het betreffende onderdeel een nieuw versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’.

NB: Wat er in de keten geïmplementeerd is, is te vinden in de release notes van LVBB/BHKV en OZON: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/release-documenten/

Service-producten

Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

OnderdeelVersie*
BOPA gml (template+handleiding) 
CIMOW2.2.0
Presentatiemodel2.0.0
OW-objecten per soortRegeling 
Qgis plugin DSO GIO [service als zip-bestand]1.3
Validatiematrix5.0
Voorbeeldbestanden 1.3.0 (technisch)1.3.0
Waardelijsten IMOW  [service als zip-bestand]4.1.4
Wegwijzer TPOD 

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen. Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan.
Geonovum beheert de werkafspraak van de TAM's 

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.