Informatiemodel Geluid

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Bij de inrichting van Nederland wordt rekening gehouden met de productie van geluid en belasting door geluid. Geluidgegevens die de overheid inwint, worden straks digitaal beschikbaar gesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Het Informatiemodel Geluid beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over de structuur van deze gegevens.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt ervoor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek, en inzicht in de monitoring. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie ook de website van RIVM over de CVGG.

man registreert geluid met om hem heen vliegtuigen, auto's, spoor en industrie

Resultaat consultatie

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 lag het Informatiemodel Geluid in consultatie. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om hun zienswijze in te dienen. Het overzicht van ontvangen reacties en wat we daarmee hebben gedaan, vind je in het consultatierapport

 Na verwerking van de commentaren is versie 1.0 vastgesteld en in november 2020 gepubliceerd.

spoor, wegen, industrie

Waaruit bestaat het informatiemodel?

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen.

In het Informatiemodel Geluid vind je afspraken over de structuur van gegevens als:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Bekijk de IMGeluid catalogus 

Van dit model zijn ook technische bestanden beschikbaar:

  • de schema’s v1.0 als XSD bestand
  • het informatiemodel (UML) als .EAP en .XMI bestand
  • de waardelijsten als CSV bestand

Je vindt deze in het  technisch register.

Hoe lees je het informatiemodel?

Om snel een indruk te krijgen van wat je in welk onderdeel van de documentatie vindt, zijn er instructievideo’s gemaakt. Per onderwerp zijn er filmpjes beschikbaar waarin we je meenemen door het model.

1.1 In deze eerste video bespreken we de inhoudsopgave van de documentatie

1.2 Een introductie op wat een informatiemodel is en de rol van het metamodel informatiemodellering

1.3 In deze video lichten we toe hoe je de diagrammen in het informatiemodel gebruikt.

1.4 In deze video gaan we in op het Basismodel IMGeluid.

2.1 In deze video gaan we in op Geluidproductieplafonds (GPP)

2.2 In deze video lichten we het model toe voor Geluidproductieplafonds (GPP) Industrie.

2.3 In deze video gaan we dieper in op Geluidsproductieplafonds (GPP) voor het spoor.

2.4 In deze video gaan we dieper in op Geluidsproductieplafonds voor de weg.

3.1 In deze video gaan wij in op de Basisgeluidemissies.

4.1 In deze video gaan we in op geluidscontouren voor overige objecten als bijvoorbeeld windturbines, luchthavens en schiet- en springterreinen in het Informatiemodel.

 

 

Helpdesk

Geonovum draagt - onder regie van het RIVM - zorg voor het beheer van dit informatiemodel. Heb je vragen over het informatiemodel of de Centrale Voorziening Geluidgegevens? Neem dan contact op met cvgg@rivm.nl.