Informatiemodel Geluid

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Bij de inrichting van Nederland wordt rekening gehouden met de productie van geluid en belasting door geluid. Geluidgegevens die de overheid inwint, worden straks digitaal beschikbaar gesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Het Informatiemodel Geluid beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over de structuur van deze gegevens.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplicht geluidgegevens aanleveren via deze voorziening. Gebruikers kunnen deze gegevens via een kaart raadplegen of afnemen. De focus ligt in eerste instantie op het ondersteunen van akoestisch onderzoek en inzicht in de monitoring. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook beschikbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie ook de website van RIVM over de CVGG.

man registreert geluid met om hem heen vliegtuigen, auto's, spoor en industrie

Informatiemodel Geluid (IMG)

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. De grondslag hiervoor is vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid. De Aanvullingsregeling en andere regelgeving uit het aanvullingsspoor geluid vind je op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken over de structuur van gegevens en aanleverspecificaties beschreven voor:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

Bekijk IMGeluid  2.1 

Bekijk IMGeluid 3.1

Op 6 oktober 2023 heeft de voorzitter van de Stuurgroep CVGG haar goedkeuring gegeven aan versie 3.1 van het Informatiemodel Geluid (IMG). De stakeholders kunnen deze versie nu gaan implementeren. Na groen licht van de stuurgroep zal IM Geluid 3.1 worden gepubliceerd in de omgevingsregeling. Tot het zover is, blijft versie 2.1 nog de ‘wettelijk’ verplichte versie.

Wijzigingsprotocol informatiemodel Geluid

In het Wijzigingsprotocol informatiemodel Geluid zijn de sturende principes achter het wijzigingsproces voor het informatiemodel Geluid terug te vinden; de manier waarop wijzigingen in het informatiemodel Geluid plaatsvinden in afstemming met de stakeholders en gebruikers. Met het protocol wordt elke wijziging van het informatiemodel Geluid een voorspelbaar en transparant proces voor bronhouders, beheerders, software leveranciers en gebruikers van het informatiemodel. In het protocol zijn basisbegrippen en uitgangspunten uiteengezet voor het wijzigingsproces, bijvoorbeeld wat onder nieuwe en volgende versies van de standaard verstaan wordt. Tevens is een processchema uitgewerkt, dat invulling geeft aan de stappen die de stakeholders met elkaar doorlopen om tot een wijziging van het informatiemodel Geluid te komen. 

Technische bestanden

Naast het document zijn er technische bestanden (XSD, EAP en XMI, waardelijsten in CSV formaat) voor de implementatie van het model beschikbaar. Je vindt deze in het  technisch register.

Bij de introductie van het informatiemodel in 2020 is een online toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van het informatiemodel. Hierin praat Joeri van Es, één van de ontwikkelaars aan het informatiemodel, je stap voor stap door de verschillende onderdelen van de standaard.Bekijk de opnames.

spoor, wegen, industrie

Helpdesk

Geonovum draagt - onder regie van het RIVM - zorg voor het beheer van dit informatiemodel. Heb je een vraag over de inhoud van het informatiemodel of de Centrale Voorziening Geluidgegevens? Neem dan contact op met cvgg@rivm.nl.

Foutje gespot of verbetersuggestie voor het model?

Heb je een fout in het model gevonden, of wil je een verbetersuggestie doorgeven, dan kan je dat aan de helpdesk bij Geonovum melden. Laat ons weten in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten wegen we mee in het het wijzigingsproces van de standaarden. Je kunt ook een blik werpen op veelgestelde vragen over het Informatiemodel Geluid
Voor het doorvoeren van wijzigingen op het Informatiemodel Geluid hanteren we een wijzigingsprotocol. 

Nieuwsbrief

Het RIVM geeft de nieuwsbrief Centrale Voorziening Geluidgegevens uit met daarin ook de ontwikkelingen rondom het Informatiemodel Geluid.

Meld je aan voor deze nieuwsbrief via RIVM