Veelgestelde vragen IM Geluid

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over het Informatiemodel Geluid (IMG)  èn de antwoorden

Wat is het verschil tussen een geluidproductieplafond en een basisgeluidemissie?

Waarom heeft in het UML niet ieder object een ID?

Wat is het verschil tussen een geluidproductieplafond en een basisgeluidemissie?

Een geluidproductieplafondobject is een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegestane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.
Het geluidproductieplafondobject is een verzamelobject dat de in een besluit vastgestelde GPP-waarde op een referentiepunt opslaat, samen met informatie over een eventueel van toepassing zijnde ontheffing of een vrijstelling.
Een geluidproductieplafondobject heeft een geluidproductieplafond waarde met de maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) in d­B op een referentiepunt over de periode van een etmaal. Deze waarde is door het bevoegd gezag vastgesteld.

Een basisgeluidemissieobject is een verzamelobject van de basisgeluidemissiewaarde en de Geluidemissieobjecten (SpoordeelBGE of WegdeelBGE) waarop deze waarde betrekking heeft. De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in d­B afgerond in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt.

Waarom heeft in het UML niet ieder object een ID?

Wanneer een objecttype een subtype is van een hoofdtype, worden de attributen van het hoofdtype niet herhaald in het schema, maar bij de implementatie moeten die attributen natuurlijk wel voorkomen in de tabel van het subtype, want het wordt overerft van het hoofdtype.
Omdat het ID al bij het hoofdtype staat, ontbreekt het dus bij de subtypen. Het is dus geen fout, maar bewust weggelaten in het schema.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.