Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD)

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt Geonovum de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD). Het actuele overzicht van deze standaarden vind je hieronder, voorzien van hun versienummer.

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuwe versies beschikbaar zijn? Meld je dan aan voor de attenderingsservice.

Opbouw Standaarden Omgevingsdocumenten

De Standaarden voor omgevingsdocumenten zijn hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat de STandaard Officiële Publicaties (STOP). Het ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten (TPOD) volgt de laatste versie van STOP. Alle onderdelen en ondersteunende producten van het TPOD volgen de laatste versie van het InformatieModel OmgevingsDocumenten (IMOW). In elk product van de TPOD-standaard is vermeld op welke versie van STOP en IMOW het product is gebaseerd. Je vindt dat terug in een ReadMe, in de versiehistorie, of in de header van technische bestanden.

Versienummering

De standaard TPOD bestaat uit verschillende onderdelen en ondersteunende producten. Deze worden allemaal individueel doorontwikkeld en voorzien van een versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’. Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren.

Actuele versies

Op deze pagina vind je alle actuele onderdelen en producten die horen bij de TPOD standaard. Deze zijn gebaseerd op de laatste versie van STOP en de laatste versie van IMOW. Om de ontwikkeling van de standaarden te kunnen volgen, publiceren wij waar mogelijk ook links naar de werkversies van producten. Ook houden we voorgaande versies van producten beschikbaar.

Werkversies

Producten met een x.y.z. versienummer zijn met succes getest in de keten.
De werkversies van producten zijn levende documenten. Ze geven inzicht in aanpassingen die we verkennen. Werkversies zijn niet getest in de keten. Je herkent werkversies aan de toevoeging ‘-wv[volgnummer]’.

Informatiemodel Omgevingswet (gebaseerd op STOP v1.0.4)

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van het informatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Wegwijzer bij het toepassen van de Standaarden voor de Omgevingswet

pre

De Wegwijzertpod.nl legt uit hoe je de toepassingsprofielen in de praktijk toepast. Deze toelichting is bedoeld als niet-technisch hulpmiddel voor de bevoegde gezagen die omgevingsdocumenten opstellen. De inhoud van de wegwijzer wordt na elke release van de standaarden daar waar nodig bijgewerkt.

Presentatiemodel

Ben je op zoek naar een eerder verschenen versie van een Presentatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Voorbeeldbestanden (gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3)

Deze voorbeeldbestanden zijn gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3 en zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.

 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsplan Gemeentestad
   

Laatst gepubliceerde versie

actuele werkversie

alle versies

v1.0.6

Werkversie

Historie

 

 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Leiden
   
Laatst gepubliceerde versie actuele werkversie alle versies
v1.1.0 Werkversie Historie

 

 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsverordening Utrecht
Laatst gepubliceerde versie actuele werkversie alle versies
v1.0.1 Werkversie Historie

 

Mutatiescenario's toegepast op de voorbeeldbestanden (gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3)

De mutatieopdrachten zijn gebaseerd op de voorbeeldbestanden Gemeentestad v1.0.6 en Omgevingsvisie Leiden 1.1.0. De mutaties zijn in de keten uitgetest en gebaseerd op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3. 

Voorbeeldbestanden (gebaseerd op STOP v1.0.3 en IMOW v1.0.2)

Deze voorbeeldbestanden zijn gebaseerd op STOP v1.0.3 en IMOW v1.0.2 en zijn in de keten uitgetest. 

 • Voorbeeldbestand TPOD Instructie
  Laatst gepubliceerde versie actuele werkversie alle versies
  v1.0.0 Werkversie Historie

   

 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Utrecht
  Laatst gepubliceerde versie actuele werkversie alle versies
  v1.0.0 Werkversie Historie

  Ben je op zoek naar meer eerder verschenen versies van de voorbeeldbestanden? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

  Validatie 

  Voor het validatieproces in de DSO-keten wordt ketenbreed samengewerkt aan de uitwerking van een gezamenlijke validatiematrix. Het doel is om bevoegde gezagen en hun softwareleveranciers op de hoogte te stellen van de validatieregels. De nu verschenen versie 1.2 is van toepassing op STOP v1.0.4 en IMOW v1.0.3.

  Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van de validatiematrix? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

  Andere standaarden binnen het digitale stelsel

  Binnen het digitale stelsel Omgevingswet zijn ook de volgende standaarden van toepassing.

  Voor officiële publicaties | Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)

  De door KOOP ontwikkelde Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort STOP, ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. De toepassingsprofielen voor de omgevingsdocumenten zijn een verbijzondering bovenop de STOP-standaarden. Op de website van KOOP is de documentatie van STOP 1.0  en documentatie over het LVBB Bronhouderskoppelvlak te vinden.  Meer over STOP

  Voor opvragen informatie Omgevingsloket | Standaard toepasbare regels (STTR)  en informatiemodel (IMTR)

  Binnen het digitale stelsel zijn er verder nog de Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende informatiemodel (IMTR). Deze standaarden maken het mogelijk om via vragenbomen in het Omgevingsloket te kunnen opvragen of iets wel of niet mag. Hiervoor vertalen de bevoegde gezagen hun juridische regels naar toepasbare regels. Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Meer over STTR|IMTR

  Voor vergunningsaanvragen en meldingen | Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en informatiemodel (IMAM)

  De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) helpen bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Met behulp van deze standaarden kunnen softwareleveranciers systemen voor vergunningsaanvragen en meldingen koppelen met het digitaal stelsel.  Meer over STAM|IMAM