Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD)

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt Geonovum de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD). Het actuele overzicht van deze standaarden vind je hieronder, voorzien van hun versienummer.

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuwe versies beschikbaar zijn? Meld je dan aan voor de attenderingsservice.

Informatiemodel Omgevingswet

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van het informatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD's)

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van de Toepassingsprofielen? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Presentatiemodel

Ben je op zoek naar een eerder verschenen versie van een Presentatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Validatie en conformiteit

Voor het validatieproces in de DSO-keten wordt ketenbreed samengewerkt aan de uitwerking van een gezamenlijke validatiematrix. Doel is om bevoegde gezagen en hun softwareleveranciers op de hoogte te stellen van de validatieregels. De nu verschenen versie 0.9 is van toepassing op versie 0.98-kern van de STOP/TPOD-standaarden. Einde van het tweede kwartaal 2020 zal versie 1.0 opgeleverd worden, welke gebaseerd is op versie 1.0 van de STOP/TPOD-standaard.

Daarnaast zijn voor de TPOD-standaard afzonderlijke implementatiebestanden (schematrons) in ontwikkeling, als input voor de validatiematrix. Versie 1.0.1 van de implementatiebestanden is gebaseerd op IMOP v1.0.1 en IMOW v1.0.

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van validatie of conformiteitsregels en bestanden? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Transformatie van 0.98.3-kern-versie naar de 1.0-versie

Het bijgevoegde script gebruiken wij binnen Geonovum om content om te zetten van een 0.98.3-versie naar de 1.0-versie van de standaard. Dit script mag door iedereen die daar baat bij heeft worden gebruikt. Daarbij willen we wel graag de kanttekening maken dat Geonovum geen softwareontwikkelaar is en dit script ook niet als zodanig heeft ontwikkeld. Wij kunnen beperkt ondersteuning bieden in de vorm van toelichting en gebruik. Als het script in de eigen omgeving niet werkt of niet werkend kan worden gemaakt, kunnen wij daar geen ondersteuning op bieden. Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden ingediend via de helpdesk. Mocht er content omgezet moeten worden naar 1.0 zonder de mogelijkheid om gebruik te maken van het script, laat ons dat dan ook weten via de helpdesk.

Wegwijzer bij het toepassen van de Standaarden voor de Omgevingswet

De Wegwijzertpod.nl is een hulpmiddel om bevoegde gezagen wegwijs te maken in de TPOD standaarden. De Wegwijzer wordt continu geactualiseerd en aan de nieuwe versie van de standaard aangepast en zal niet in een cadans van reguliere releases worden uitgeleverd.

Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)

De omgevingsdocumenten worden ontsloten via de door KOOP ontwikkelde generieke standaard voor alle overheidspublicaties: de Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort de STOP. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening en dus ook de omgevingsdocumenten.

Op de website van KOOP is  de documentatie van STOP 1.0   en documentatie over het LVBB Bronhouderskoppelvlak te vinden. Je kunt daarop zien wat er is gepubliceerd.

De vorige versie van de Standaard Officiële Publicaties (STOP) vind je ook op de website van KOOP.