STOP TPOD

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelen KOOP en Geonovum de Standaarden voor Overheidspublicaties (STOP) en Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD).

Het actuele overzicht van de STOP/TPOD documentatie vind je hieronder. Op 10 december 2019 zijn nieuwe onderdelen van de TPOD standaarden versie 0.98-kern opgeleverd. Deze staan in het overzicht erbij. In de toelichting op de oplevering van versie 0.98-kern is per onderdeel beschreven wat voor soort wijzigingen zijn doorgevoerd.
Nog niet alle documenten zijn versie 0.98-kern. Achter ieder document in het overzicht staat welke versie het betreft.

STOP