Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten

Deze pagina geeft toegang tot de actuele en voorgaande versies van de documenten van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (afgekort TPOD).  TPOD is een toepassingsprofiel op STOP: de Standaard Officiële Publicaties. TPOD is de specificatie van STOP voor het domein van de Omgevingswet.

TPOD-standaard 2.0

Onderdelen van de standaard

De TPOD-standaard 2.0* bestaat uit de volgende onderdelen:

Actuele versie*Vorige versie*
IMOW: Document v2.0.2 IMOW: Document v2.0.1
IMOW: Schema's v2.0.0  
TPOD AMvB en MR v2.0.1TPOD AMvB en MR v2.0.0
TPOD omgevingsplan v2.1.2TPOD omgevingsplan v2.1.1
TPOD omgevingsverordening v2.0.2TPOD omgevingsverordening v2.0.1
TPOD waterschapsverordening v2.0.2TPOD waterschapsverordening v2.0.1
TPOD projectbesluit v3.0.1TPOD projectbesluit v3.0.0
TPOD omgevingsvisie v2.0.2TPOD omgevingsvisie v2.0.1
TPOD instructie v2.0.1 
TPOD reactieve interventie v2.0.2TPOD reactieve interventie v2.0.1
TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.2TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.1
TPOD programma v2.0.1 
TPOD Natura 2000-besluiten v2.0.1 
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit v1.0.0 
Symbolenbibliotheek STOP-TPOD v1.3.0 [.zip] 
Waardelijsten IMOW v3.1.0  

Deze onderdelen bevatten voorschriften over omgevingsdocumenten voor aanleverende en ontvangende partijen. Deze versie is gebaseerd op STOP versie 1.3.0.

Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren. Wanneer een update wordt doorgevoerd in een standaard of in een van de onderdelen van een standaard, krijgt de standaard of het betreffende onderdeel een nieuw versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’.

NB: Wat er in de keten geïmplementeerd is, is te vinden in de release notes van LVBB/BHKV en OZON: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/release-documenten/

Service-producten

Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

OnderdeelVersie*
CIMOW2.1.0
Presentatiemodel2.0.0
OW-objecten per soortRegeling 
Qgis plugin DSO GIO [service als zip-bestand]1.3
Validatiematrix3.0
Voorbeeldbestanden 1.3.0 (technisch)1.3.0
Waardelijsten IMOW met lijn-, punt- en vlaksymbolisatie  [service als zip-bestand]3.1.0
Wegwijzer 

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen. Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan.
Geonovum beheert de werkafspraak TAM Omgevingsplan

Meer informatie over beschikbare TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.