Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten

Op deze pagina vind je de documenten van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (afgekort TPOD).  TPOD is een toepassingsprofiel op STOP: de Standaard Officiële Publicaties. TPOD is de specificatie van STOP voor het domein van de Omgevingswet.

Release A

Release A is de versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen DSO-LV en LVBB die de functionaliteit biedt die minimaal nodig is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Onderdelen van de standaard

Het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten dat is uitgebracht voor Release A bestaat uit de volgende onderdelen

Onderdeel Versie
IMOW: Document 1.0.4
IMOW: Schema's [.zip] 1.0.4
TPOD AMvB en MR 1.0.1
TPOD omgevingsplan 1.0.1
TPOD omgevingsverordening 1.0.1
TPOD waterschapsverordening 1.0.1
TPOD projectbesluit 1.0.1
TPOD omgevingsvisie 1.0.1
TPOD instructie 1.0.0
TPOD reactieve interventie 1.0.0
TPOD voorbereidingsbesluit 1.0.0
TPOD programma 1.0.1
TPOD Natura 2000-besluiten 1.0.0
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit 1.0.0
Symbolenbibliotheek STOP-TPOD [.zip] 1.1.0
Waardelijsten IMOW 1.0.9

 

Deze onderdelen bevatten voorschriften over omgevingsdocumenten voor aanleverende en ontvangende partijen. Het zijn de geldende versies; ze zijn gebaseerd op STOP versie 1.0.4.

Service-producten

Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

Onderdeel Versie
CIMOW 1.0.6
Presentatiemodel 1.0.1
Samenhang omgevingsdocumenten   
Validatiematrix: Validatieregels 1.2
Validatiematrix:  Toelichting 1.2
Voorbeeldbestanden                                                                                                  
Waardelijsten IMOW  [service als zip-bestand] 1.0.9
Wegwijzer  

 

 

Voorbeeldbestanden

Deze voorbeeldbestanden zijn gebaseerd op STOP v1.0.4 en zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.

Omgevingsplan 1.0.4

Gemeentestad

     
Soort mutatie      
Initieel Werkversie Consolidatieversie Historie
Intrekken en vervangen (0)  Werkversie    
Wijziging artikelstructuur (2) Werkversie Consolidatieversie  
Wijziging regeltekst (3a) Werkversie Consolidatieversie  
Wijziging regeltekst (3b) Werkversie Consolidatieversie  
Wijziging regeltekst (3c) Werkversie Consolidatieversie  
Wijziging werkingsgebieden (4a) Werkversie    

 

Omgevingsvisie 1.0.4

Leiden

   
Initieel Werkversie Historie
Intrekken en vervangen    

 

Utrecht

   
Initieel Werkversie               
                                              

 

Omgevingsverordening 1.0.4

Utrecht

   
Initieel                               Werkversie Historie

 

Ontwerpbesluit Omgevingsverordening 1.0.4

Utrecht

   
Initieel                               Werkversie Historie
Kennisgeving Werkversie Historie

 

 Projectbesluit 1.0.4

Zuidas

   
Initieel                               Werkversie Historie

 

 Waterschapsverordening 1.0.4

Limburg

   
Initieel                               Werkversie Historie
Wijzigingsbesluit Werkversie  

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.