Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD)

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt Geonovum de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD). Het actuele overzicht van deze standaarden vind je hieronder, voorzien van hun versienummer.

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuwe versies beschikbaar zijn? Meld je dan aan voor de attenderingsservice.

Oplevering standaard STOP/TPOD versie 1.0

Op 3 april heeft KOOP de Standaard Officiële Overheidspublicaties versie 1.0, afgekort de STOP, opgeleverd. Zie: Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)'

Het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW) en de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD’s) hebben wij intensief geconsulteerd bij de leveranciers van plansoftware. We vinden het belangrijk dat wij de impact voor hun software begrijpen en meenemen in het proces op weg naar de 1.0-versie. Wij leveren daarom op 22 april IMOW en de TPOD's op, inclusief bijbehorende voorbeeldbestanden, waardelijsten en xsd's.

Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPODs)

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van de Toepassingsprofielen? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Presentatiemodel

Ben je op zoek naar een eerder verschenen versie van een Presentatiemodel? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Validatie en conformiteit

Ben je op zoek naar eerder verschenen versies van validatie of conformiteitsregels en bestanden? Deze zijn altijd te bekijken op GitHub

Standaard Officiële Overheidspublicaties (STOP)

De omgevingsdocumenten worden ontsloten via de door KOOP ontwikkelde generieke standaard voor alle overheidspublicaties: de Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort de STOP. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening en dus ook de omgevingsdocumenten.

Oplevering STOP 1.0

Op de website van KOOP is  de documentatie van STOP 1.0   en documentatie over het LVBB Bronhouderskoppelvlak te vinden. Je kunt daarop zien wat er is gepubliceerd.

In de 1.0 versie van de STOP-standaard is een aantal geheel nieuwe onderdelen opgeleverd en zijn er onderdelen uitgebreid en aangepast, zoals (basis) muteren, de GIO en het tekstmodel. Met behulp van de 1.0 versie is het mogelijk om ten minste de volgende documenten bekend te maken en beschikbaar te stellen aan DSO-LV:

  • AMvB’s en ministeriële regeling;
  • Omgevingsvisies voor Rijk en provincies;
  • Omgevingsverordeningen voor provincies;
  • Waterschapsverordeningen;
  • Omgevingsplannen voor gemeenten;
  • Projectbesluiten voor Rijk, provincies of waterschappen;
  • (Ontwerp-)besluiten;
  • Voorbereidingsbesluiten.

De vorige versie van de Standaard Officiële Publicaties (STOP) versie 0.98-kern vind je ook op de website van KOOP.