Digitale toegankelijkheid geo-informatie

Net als openbare voorzieningen moeten ook digitale voorzieningen, en zeker die van de overheid, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Hoe werkt dat met geo-informatie?

De doelgroep van mensen met een beperking is groot; zo kent Nederland ruim 300.000 blinden en slechtzienden en 1 op de 12 Nederlanders heeft een vorm van kleurenblindheid. Allemaal mensen voor wie een online kaart in meer of mindere mate onleesbaar is.

External video URL

Besluit Digitale toegankelijkheid overheid

Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’ in werking getreden. Toepassing van de toegankelijkheidseisen uit Europese EN 301 549-norm (DigiToegankelijk) is wettelijk verplicht voor websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties. In de praktijk betekent dit implementatie van de W3C standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Over de toegankelijkheid van de website (per 23 september 2020) en apps (per 23 juni 2021) moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Meer informatie vind je op de website van Logius.

In het besluit staat ook dat het besluit niet van toepassing is op onlinekaarten. Enige uitzondering is dat in het geval van kaarten voor navigatietoepassingen de essentiële informatie ook op andere wijze (lees: routebeschrijving in tekst) toegankelijk gemaakt moet worden. Dit advies kan je natuurlijk ook toepassen om andere informatie die je op een kaart projecteert te beschrijven.

Webrichtlijnen & Geo-informatie

Sinds 2008 kennen we in Nederland standaarden die de toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking proberen te verbeteren: in dat jaar kwam de eerste versie van de webrichtlijnen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. In 2011 kwam de tweede versie van de Webrichtlijnen op de lijst te staan.  Sindsdien is vaak de vraag gesteld of het wel mogelijk is om kaarten op een website te publiceren én tegelijk te voldoen aan de webrichtlijnen. Omdat ófwel volledig kaartloze websites, ófwel niet toegankelijke websites dreigden, nam Geonovum in 2013 samen met ICTU het initiatief voor een handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen. In 2015 is deze handreiking geactualiseerd.

Samenvattend

Uitgezonderd de navigatie-case zijn er vanuit het oogpunt van digitale toegankelijkheid geen beperkingen op het gebruik van online kaarten op je website. Let hierbij op twee zaken:

  • de niet-van-toepassing-verklaring slaat alleen op de online kaart zelf, de rest van de webpagina waar de kaart op staat moet wél volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen;
  • het blijft natuurlijk verstandig om je online kaart zo toegankelijk mogelijk te maken. Dus zorg bijvoorbeeld voor voldoende contrast tussen verschillende kleuren, maak het onderscheid in symbolen op basis van kleur én vorm en zorg dat de kaartapplicatie zowel met de muis als met het toetsenbord te bedienen is.

Meer weten? Kijk op https://www.digitoegankelijk.nl/