API Strategie

Via een API (Application Programming Interface) kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Via een API kan je een applicatie automatisch toegang geven tot bepaalde informatie en/of functionaliteiten.

Samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius en het Kadaster is Geonovum het Kennisplatform API's gestart. In dit Kennisplatform delen we kennis over het toepassen van API's en maken we afspraken over de structuur van API's voor overheidsorganisaties. Deze afspraken landen in de Nederlandse API Strategie.

API Strategie

De API Strategie omvat zowel algemene, normatieve als functionele en technische modules.
Het meest actuele overzicht van de API documentatie vind je op de Github pagina van het Kennisplatform.

Onderdeel Documentnaam & Verwijzing naar de gepubliceerde versie
Algemeen Inleiding NL API Strategie
Algemeen Architectuur NL API Strategie
Algemeen Gebruikerswensen NL API Strategie
Normatief API Design Rules (ADR)
Normatief Open API Specification (OAS)
Normatief NL GOV OAuth profiel
Normatief Digikoppeling REST API koppelvlak specificatie
Functionele module GEO module
Technische module Transport Security module
Technische module Access control module

 

Begin 2022 hebben verschillende overheidsorganisaties een intentie overeenkomst ondertekend waarmee zij zich ervoor uitspreken om API’s te structureren conform de afspraken in de API Strategie. 

Intentie Overeenkomst API Strategie en Beleid