BGT berichtenverkeer: Wat heb je nodig?

In 2014 is het mutatieproces vereenvoudigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe versie van de berichtenstandaard: BGT Berichtenstandaard versie 1.2. Hieronder lichten we de wijzigingen en werking van het nieuwe berichtenverkeer toe.

A. Veranderingen ten gevolge van het vereenvoudigde mutatieproces

In het vereenvoudigde mutatieproces verdwijnt de goedkeuring, de vooraankondigingslock en is het aantal interacties tussen bronhouder en SVB-BGT sterk verminderd. Ten gevolge hiervan zijn de functionele specificaties van het BGT berichtenverkeer en daaraan gerelateerde StUF-Geo IMGeo berichtschema’s (XSD) en WSDL’s gewijzigd. Verder is terminologie geüniformeerd, zijn redactionele verbeteringen doorgevoerd en waar nodig zaken explicieter beschreven.

B. Splitsing in de documentatie tussen BGT en BOR berichtenverkeer

Daarnaast is met het oog op toekomstige wettelijke verankering en vergroten van flexibiliteit het document "Berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo: Functioneel ontwerp" gesplitst in een document:

en

In deze twee documenten worden de StUF-Geo IMGeo berichten benoemd en wie welke berichten zendt en ontvangt. De StUF-Geo IMGeo berichten zijn beschreven in het document Berichtenverkeer Berichtschema StUF-Geo IMGeo versie 1.2 – Berichtencatalogus. Deze berichtencatalogus beschrijft functioneel de opmaak/elementen van de berichten voor zowel BGT als BOR berichtenverkeer.

C. Berichtenstandaard versie 1.2 laat bestaande leveringen ongemoeid

Om de transitie niet te verstoren en de impact voor bronhouders, leveranciers en de BGT-keten tot 2016 te minimaliseren, zijn de wijzigingen zodanig doorgevoerd dat het aanleveren van initiële leveringen en mutaties aan SVB-BGT en LV-BGT conform het vigerende schema versie 1.1.1 blijft werken.

Bronhouders kunnen in 2015 versie 1.1.1 blijven gebruiken voor initiële leveringen en mutaties. Dit om de transitie niet te verstoren en de impact voor bronhouders, leveranciers en de BGT-keten tot 2016 te minimaliseren. De wijzigingen zijn zodanig doorgevoerd dat het aanleveren van initiële leveringen en mutaties aan SVB-BGT en LV-BGT conform het vigerende schema versie 1.1.1 blijft werken. Er zal op een later moment worden gecommuniceerd per wanneer versie 1.2 verplicht wordt en versie 1.1.1 komt te vervallen.

Om bestaande functionaliteit van het BGT berichtenverkeer niet te raken, is in de Werkafspraak StUF-Geo_IMGeo_berichtenschema_v1.2 vastgelegd dat voor alle berichten de vorige versie van berichtschema’s (ofwel: Berichtenverkeer Berichtschema StUF-Geo IMGeo versie 1.1.1) van kracht blijft, maar alleen voor het gewijzigde bericht vooraankondiging (vavDi01) de nieuwe versie van de berichtschema’s (ofwel: Berichtenverkeer Berichtschema StuF-Geo IMGeo versie 1.2 – BGT) van kracht is.

Zie ook de Werkafspraak: StUF-Geo IMGeo berichtenschema v1.2.

D. Wijzigingen t.b.v. optioneel automatisch BGT berichtenverkeer

Omdat het BGT berichtenverkeer voor wie welke berichten zendt en ontvangt is gewijzigd zijn er nieuwe WSDL’s voor beide versie van de berichtschema’s beschikbaar gesteld. Deze WSDL’s zijn alleen nodig voor de optionele extra mogelijkheid (medio 2015 te realiseren) om middels automatisch berichtenverkeer en Digikoppeling te communiceren met SVB-BGT.

E. Nieuwe versies t.b.v. BOR-berichtenverkeer

Door de bovengenoemde splitsing tussen BGT- en BOR-berichtenverkeer, kan BOR-berichtenverkeer nu zelfstandig worden doorontwikkeld, zonder de transitie naar de BGT te verstoren. Voor BOR berichtenverkeer o.b.v. de berichtenstandaard versie 1.2 worden op een later tijdstip de volgende documenten en implementatiebestanden beschikbaar gesteld:

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.