Basisregistratie Ondergrond (IMBRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. In het kader van de BRO worden diverse informatiemodellen ontwikkeld. Je vindt de laatste stand van zaken op https://www.basisregistratieondergrond.nl

Meer informatie over Basisregistratie Ondergrond (IMBRO)

De Basisregistratie Ondergrond bevat registratieobjecten gegroepeerd in zes domeinen: Bodem- en grondonderzoek, Bodemkwaliteit, Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Mijnbouwwet en Modellen. Voor alle registratieobjecten worden standaarden opgesteld. Je vindt alle informatie over de Basisregistratie Ondergrond op de website https://basisregistratieondergrond.nl/