Mijnbouwwetvergunning

Mijnbouwwetvergunning is onderdeel van het domein mijnbouwwet binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. In de mijnbouwwetvergunning is vastgelegd aan welke partij de minister van Economische zaken en Klimaat het recht heeft gegeven een bepaalde mijnbouwactiviteit (opsporing, winning of opslag) uit te voeren in een bepaald deel van het gebied dat Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone omvat. De mijnbouwwetvergunning is een van de registratieobjecten in het domein mijnbouwwet. De Mijnbouwwet reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond.

Meer informatie over Mijnbouwwetvergunning

De standaarden voor het registratieobject Mijnbouwwetvergunning bestaan uit de volgende documenten:

  • De catalogus;
  • Handboek voor inname en uitgifte van gegevens;
  • Koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte van gegevens met behulp van een webservice en API.

De catalogus beschrijft de gegevensinhoud van het registratieobject en vormt de basis voor het handboek en de koppelvlakbeschrijving. De catalogus bevat de definitie en samenhang van gegevens van het registratieobject Mijnbouwwetvergunning en beschrijft de regels waaraan de informatie moeten voldoen.

Het handboek beschrijft het proces bij inname of uitgifte van gegevens. Het handboek geeft leveranciers van gegevens inzicht in de stappen die in het proces worden doorlopen. Denk aan uitleg over de gehanteerde begrippen, de keuzes die een dataleverancier moet maken als hij gegevens wil aanbieden namens een bestuursorgaan of bronhouder en welke gegevens een dataleverancier moet meesturen met zijn verzoek en welke gegevens hij kan verwachten als antwoord.

De koppelvlakbeschrijving gaat in op de technische kant van de overdracht van de gegevens van het registratieobject. Een koppelvlakbeschrijving beschrijft hoe een softwareontwikkelaar een webservice of API’s kan aansluiten tussen het systeem van de afnemer en het systeem van de BRO. Dit document is voornamelijk gericht op technici die kennis hebben van XML en webservices.

Helpdesk

Voor vragen over deze en de andere LV-BRO standaarden kun je terecht bij de

BRO servicedesk

Agenda

Alle komende activiteiten zoals workshops, presentaties, demo’s en bijeenkomsten kun je vinden in de 

agenda op basisregistratieondergrond.nl