Coördinaatreferentiesystemen (CRS)

Aandacht voor het juiste gebruik van coördinaatreferentiesystemen (CRS) is er traditioneel voornamelijk bij de inwinning van geodata. De laatste jaren zien we dit veranderen. Onder meer door de toenemende integratie van data over grenzen van domeinen, over grenzen van land/zee en over landsgrenzen.

De handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie bundelt adviezen over geodetisch correct gebruik van CRS-en afkomstig van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI) en past deze toe op de Geonovum-onderwerpen rond uitwisseling van geodata. Ook geeft de handreiking voorbeelden van implementaties.

Bekijk de handreiking