INSPIRE Dataspecificaties

In de INSPIRE dataspecificaties (informatiemodellen) staan de afspraken die digitale uitwisseling van data over de leefomgeving tussen Europese lidstaten mogelijk maakt. Deze data is relevant voor het op- of bijstellen van milieubeleid en de monitoring van de leefomgeving. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie publiceert deze dataspecificaties. De link Download deze standaard, leid je dan ook naar de betreffende locatie op de website van het JRC.

Meer informatie over INSPIRE Dataspecificaties

INSPIRE-data is verdeeld over 34 thema's. Voor al deze thema's zijn er dataspecificaties. De actuele dataspecificaties staan op de INSPIRE website van het Europese Joint Research Centre. Zie voor een definitie per thema de themalijst

Annex I

 1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten
 2. Geografisch rastersysteem
 3. Geografische namen
 4. Administratieve eenheden
 5. Adressen
 6. Kadastrale percelen
 7. Vervoersnetwerken
 8. Hydrografie
 9. Beschermde gebieden

Annex II

 1. Hoogte
 2. Bodemgebruik
 3. Orthobeeldvorming
 4. Geologie

 

Annex III

 1. Statistische eenheden
 2. Gebouwen
 3. Bodem
 4. Landgebruik
 5. Menselijke gezondheid en veiligheid
 6. Nutsdiensten en overheidsdiensten
 7. Milieubewakingsvoorzieningen
 8. Faciliteiten voor productie en industrie
 9. Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur
 10. Spreiding van de bevolking – demografie
 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
 12. Gebieden met natuurrisico’s
 13. Atmosferische omstandigheden
 14. Meteorologische geografische kenmerken
 15. Oceanografische geografische kenmerken
 16. Zeegebieden
 17. Biogeografische gebieden
 18. Habitats en biotopen
 19. Verspreiding van soorten
 20. Energiebronnen
 21. Minerale bronnen