Geo op het web

Internet is een prachtig en laagdrempelig medium om digitale informatie op te delen en te presenteren. Die kracht van het web willen we benutten om ook geo-informatie beter toegankelijk te maken.

Met welke standaarden kan je geo-informatie makkelijker verwerken voor webdevelopers en het web zelf? Kan geo-informatie onderdeel worden van het semantische web? Zijn er richtlijnen hoe je geo-informatie goed op het web kunt visualiseren? Over het presenteren en delen van geo-informatie op het web zijn verschillende handreikingen verschenen die je hieronder kunt raadplegen.

W3C OGC Spatial Data on the Web Best Practice

Om de mogelijkheden te verkennen heeft Geonovum in 2015 en in 2016 testbeds georganiseerd rond het onderwerp Geo voor Web. Aan de hand van drie onderzoeksvragen hebben marktpartijen geëxperimenteerd met het maken en publiceren van geodata die je via het web kunt delen. De testbeds zijn gesponsord door het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en PDOK. De resultaten van het testbed zijn vastgelegd in Lessons Learned. Deze lessen zijn vervolgens nog een stap verder uitgewerkt in een tweede proef. Alle resultaten zijn terug te vinden op de Github omgeving geo4web-testbed.
Inzichten uit het testbed zijn ingebracht in de internationale werkgroep Spatial data on the Web. Deze internationale werkgroep waarin W3C en OGC samenwerken, heeft de ervaringen verwerkt in hun Spatial Data on the Web Best Practice.

Linked data / semantisch web

Eén van de technieken die onze aandacht heeft om geo toegankelijker te maken voor het web, is linked data. In 2012 hebben we het initiatief genomen tot het Platform Linked Data Nederland. In dit platform experimenteerden overheid, kennisinstellingen en bedrijven met de potentie van linked data. Eén van de ontwikkelingen waaraan wij in dit platform hebben bijgedragen is de ontwikkeling van een concept nationale URI-strategie voor de overheid.

Ook op modelniveau kijken we in hoeverre we linked data technologie kunnen inzetten om geo-informatie onderdeel te maken van het semantisch web. We hebben deze principes toegepast op NEN 3610.

Visualisatie en webrichtlijnen geo-informatie

Een andere tak van sport is het visualiseren van geodata op het web. Voor ontwikkelaars van geografische webapplicaties, is in 2010 de handreiking webcartografie ontwikkeld. Ook hebben we samen met ICTU gewerkt aan een praktische handreiking Webrichtlijnen en geo. Per 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’. Websites van de overheid moeten vanaf die datum verplicht voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Dit besluit stelt echter in artikel 2.2.d expliciet (en volgt daarmee de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties) dat het besluit niet van toepassing is op onlinekaarten. Enige uitzondering is dat in het geval van kaarten voor navigatietoepassingen de essentiële informatie ook op andere wijze (lees: routebeschrijving in tekst) toegankelijk gemaakt moet worden. In de handreikingen webrichtlijnen en geo en de handreiking webcartografie vind je praktische tips over hoe je geo-informatie - waar mogelijk - wel binnen de bedoelingen van de toegankelijkheidseisen kunt aanbieden.

Het OGC biedt vier visualisatie specificaties die je kunt gebruiken als handreiking bij visualisatie van geo-informatie (al dan niet voor het web).

Styled Layer Descriptor (SLD) is een standaard voor visualisatie die wordt toegepast in combinatie met WMS. SLD verzorgt gecontroleerde cartografie in een WMS request. Symbology Encoding (SE) bevat mechanismen voor legenda’s en symbolen. De standaard is vrij generiek en daardoor deels afhankelijk van de software/provider. OGC Styled Layer Descriptor (SLD) en Symbology Encoding (SE) vormen samen de specificatie voor het beschrijven van visualisaties voor OGC services.
OGC Web Services Context Document (OWS Context) geeft de mogelijkheid om de status van bijvoorbeeld een WMS client (viewer) vast te leggen. Denk aan een combinatie van een aantal WMS services, (subset) van een legenda, layers (styles, formats), inzoom schaal, etc. Deze situatie kan op een client worden opgeslagen en worden uitgewisseld naar andere WMS clients zodat een andere persoon naar precies hetzelfde kan kijken. OWS Context is generiek van opzet en kan ook worden toegepast in WFS of WCS clients.
KML is een XML toepassing die zich richt op geo-infomatie visualisatie, inclusief annotatie van kaarten en images. KML wordt gebruikt in Google Maps en is door Google als standaard bij de OGC ondergebracht. OGC en Google zijn overeengekomen om KML met GML en SLD/SE te harmoniseren.
Voor 3D visualisatie zijn verschillende desktop-applicaties beschikbaar die bijvoorbeeld CityGML, Google SketchUp en andere formaten gecombineerd kunnen gebruiken. OGC services hiervoor zijn nog niet als standaard(en) uitgekristalliseerd. Interessante ontwikkelingen vanuit W3C zijn: XML3D en X3D die beiden als doel hebben 3D services op het web mogelijk te maken zonder plug-ins voor browsers (op basis van HTML5). KML en Collada zijn ook geschikt voor 3D visualisatie.