Geography Markup Language (GML)

Geography Markup Language (GML) is het uitwisselingsformaat voor geografische bestanden. Het definieert XML-codering voor het overbrengen en opslaan van allerlei geo-informatie, zoals geometrie, topografie, coverages en sensordata. GML kan worden gebruikt voor bestandsuitwisseling maar ook binnen webservices zoals WFS.

Geography Markup Language (GML) is het uitwisselingsformaat dat hoort bij het basismodel geo-informatie (NEN3610) en dat we toepassen in onze informatiemodellen.

GML Standaarden

GML is een uitgebreide standaard die oplossingen biedt voor uiteenlopende situaties en variaties in het uitwisselen van geo-informatie. Variaties zijn er bijvoorbeeld in geometrietypen, maar ook in complexiteit van datastructuren. Om op verschillende complexiteitsniveaus met GML te werken, heeft het OGC profielen gemaakt. Deze profielen omschrijven elk een subset van de totale GML-set. De standaardprofielen zijn GML Simple Feature Profile level 0, 1 en 2. Hoe hoger het level, hoe meer je ermee kan. Maar ook: hoe complexer en minder generiek het model wordt. Het is daarom altijd van belang voor- en nadelen van het te gebruiken profiel tegen elkaar af te wegen.

De belangrijkste GML profielen voor Nederland zijn:

  • GML 3.2.2 is gestandaardiseerd bij het OGC en, daar OGC en ISO met elkaar samenwerken, ook gestandaardiseerd als ISO 19136:2020. Inhoudelijk is dit dezelfde standaard. De ISO variant is opgenomen als nationale standaard in de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.
  • De GML Encoding Standard 3.3 is een uitbreiding op deze versie. De diverse onderdelen uit de 3.3 versie zijn modulair toe te passen en backwards compatible met versie 3.2.1
  • Het GML Simple Features Profile beschrijft de verschillende levels van GML. In Nederland hanteren we als profiel op de GML-standaard het GML Simple Feature Profile level 2.
  • OpenGIS® GML 3.1.1 is een oude versie van de GML standaard die nog wel ondersteund wordt omdat CityGML 2.0 er gebruik van maakt en daarmee het BGT|IMGeo model.

Pas toe of leg uit

webzegel goedgekeurde open standaardDe GML standaard staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaard moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Implementatie ondersteuning

Om de toepassing van GML te ondersteunen, stellen we verschillende tools beschikbaar. Voor GML zijn dat:

Handreiking Geometrie in model en GML

De handreiking ‘Geometrie in model en GMLbeschrijft de toepassing van geometrie in informatiemodellering en de implementatie daarvan in GML. Het is een hulpmiddel bij de toepassing van NEN 3610 en GML. De handreiking licht toe welke geometrieën er zijn en gaat in op Simple feature profielen en transformatieregels voor het kunnen generen van GML uit UML.

Validatie

Geonovum biedt twee GML validators aan. Met de GML3.2 Simple Features validator kan je controleren of een GML 3.2 bestand voldoet aan het GML 3.2 Simple Feature profile, level 2. Dit betekent dat slechts een deel van alle geometrietypen die GML kent, zijn toegestaan. Deze validator controleert niet op conformiteit van de geometrieën zelf tegen ISO 19107 (Spatial Schema). Daarvoor kan je de validator voor 2D geometrie gebruiken.

De validator voor GML 2D geometrie controleert of de 2D geometrieën in een GML 3.x bestand conform ISO 19107 (Spatial Schema) zijn. Deze validator maakt gebruik van de Java Topology Suite. Voor de specificaties hiervan zie http://www.vividsolutions.com/jts/doc.htm. 

We hebben geen validator voor controle tegen het algemene GML schema. De reden hiervoor is dat het GML schema abstract is. Er is altijd een GML Application Schema vereist waarin de regels voor een specifiek domein worden geïmplementeerd. Op dat niveau kan je dan valideren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in deIMGeo GML validator en de RO standaarden validator. Er is ook geen validator voor Simple Features in combinatie met de eerdere versie van GML, 3.1.x, omdat het Open Geospatial Consortium hier geen schema voor biedt.

Meldingen

Het Open Geospatial Consortium (OGC) beheert de GML-standaard en de -profielen. Geonovum heeft zitting in de GML-werkgroep van het OGC. Deze werkgroep is sinds de publicatie van GML 3.3 'slapend' maar komt nog wel incidenteel bij elkaar voor het behandelen van meldingen op de standaard.

Heb je een vraag over GML, stel deze dan op het GeoForum. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kan je ook aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Automatisch op de hoogte blijven?

Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.