IMX-Geo (Crossdomain model)

Geonovum heeft een informatiemodel voor crossdomain databevragingen voor geo-informatie ontwikkeld: het IMX-Geo. Dit crossdomain model verbindt de concepten in geobasis- en geokernregistraties zonder dat de bronnen aangepast hoeven te worden.

Meer informatie over IMX-Geo (Crossdomain model)

Om ervoor te zorgen dat je zonder diepgaande kennis over de structuur van de verschillende registraties, samengestelde gegevens kunt opvragen, hebben Kadaster en Geonovum gewerkt aan een samenhangend semantisch model en een API-orkestratie. In het semantisch model legt Geonovum vast wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het semantisch model kan je zien als een soort wegenkaart van de dataregistraties. Het Kadaster implementeert dit model in een API-orkestratielaag.  

De orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via die (API)service kan je dan automatisch de relevante objecten ophalen en deze in één samenhangend antwoord terug ontvangen. Meer informatie vind je in het dossier IMX-Geo