Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV)

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV)

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) zorgt ervoor dat gegevens over gevaarlijke stoffen bij elkaar kunnen komen in het Register Externe Veiligheidsrisico's. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe risico’s van toepassing zijn.

Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Het beheer van het informatiemodel heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belegd bij Geonovum. Rijkswaterstaat beheert het Register Externe Veiligheidsrisico's in samenwerking met Geodan.