Veelgestelde vragen IMEV

Waar vind ik meer informatie over het aansluiten op het Register Externe Veiligheid?

Heb je technische vragen over het aansluiten op het register of ben je op zoek naar de documentatie en starterskit voor bronhouders, ga dan naar de website van het Register Externe Veiligheidsrisicos

Is er een wettelijke plicht voor het gebruik van het informatiemodel? 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De regels die bij de Omgevingswet horen (artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving), stellen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Andere overheden moeten hun informatie over de lokale risicovolle activiteiten aanleveren (Omgevingsbesluit artikel 10.27). De Omgevingswet zegt precies welke informatie moet worden aangeleverd (artikelen 11.1 tot en met 11.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Het informatiemodel, geïmplementeerd in zaaksystemen die gekoppeld zijn met het register, stelt overheden in staat de informatie conform de wet-regelgeving aan te leveren.

Wat is het gegevenswoordenboek? 

Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk. Het bevat voor ieder informatiemodel alle attributen en alle objecten. Voor ieder attribuut is de relevante informatie beschreven, zoals: de definitie, de herkomst van deze definitie, de wijze van gebruik en het format waarin de informatie moet zijn opgenomen. De definities in de gegevenswoordenboeken zijn waar mogelijk gelijk met de wettelijke definities zoals deze ook in de Omgevingswet gebruikt worden. Waar dit niet mogelijk bleek, is gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke definities. Vragen over het gegevenswoordenboek kunnen gesteld worden via REV@rws.nl.

Waarom is er onderscheid tussen activiteiten en aandachtgebied in het informatiemodel? 

Op kaarten tonen we waar externe risico’s van toepassing zijn. Bij deze activiteiten horen vaak aandachtsgebieden. Door deze aandachtsgebieden weer te geven, is voor iedereen eenvoudig zichtbaar met welke mogelijke gevaren in het gebied rekening gehouden moet worden. Dit speelt bij het inrichten van een gebied en de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te staan een belangrijke rol.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.