Informatiemodel Kabels en Leidingen

De positie van kabels en leidingen is van groot belang voor grondroerders. Het raken van een kabel of leiding is potentieel gevaarlijk en kan leiden tot grote schade. Een gemeenschappelijke begrippenkader voor kabels en leidingen helpt de gegevensuitwisseling rond werkzaamheden van grondroerders.

Graafschade voorkomen

Om gevaarlijke situaties en economische schade te voorkomen door beschadiging van ondergrondse water-, elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomleidingen, ben je verplicht om voor de start van graafwerkzaamheden informatie op te vragen over de ligging van kabels en leidingen. Dit gaat via een KLIC-melding bij het Kadaster. Na een melding ontvang je informatie over de ligging van de kabels en leidingen in het aangevraagde gebied. Deze is op een kaart weer te geven.

Het Kadaster beheert de landelijke KLIC-voorziening waarin de ligging van kabels en leidingen is geregistreerd en kan worden bekeken. Zij doet dit in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

kabels en leidingen

IMKL Standaard

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie wordt vastgelegd en gepresenteerd, zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen gezamenlijk het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Het IMKL biedt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling voor werkzaamheden aan Kabels en Leidingen. Het informatiemodel is gebaseerd op NEN3610 en daarmee onderdeel van de NEN3610 familie.

IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). In het informatiemodel zijn daarnaast afspraken opgenomen om data voor de Europese richtlijn kostenreductie breedbandinternet mee te kunnen nemen in de KLIC-voorziening.

Het informatiemodel - IMKL versie 2.0 - bestaat uit de volgende onderdelen:

In samenhang met IMKL is er ook een nieuwe versie van het berichtenmodel - BMKL versie 2.1 - opgesteld:

In de wijzigingsdocumentatie kan je zien wat er in versie 2.0 is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie (1.2.1)

Alle documenten van IMKL2015 versie 1.2.1 zijn nog beschikbaar via IMKL Technisch register

Kadaster beheert de KLIC standaarden waaronder IMKL. Meer informatie hierover vind je bij: Beheren standaarden KLIC. De KLIC standaarden worden gebruikt ten behoeve van Kadaster | KLIC