Informatiemodellen NEN3610 familie

Een informatiemodel, ook wel dataspecificatie genoemd, zet schematisch de afspraken over begrippen en definities van gegevens binnen een bepaald domein op een rij. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van informatie. Nederland kent veel sectorale of domeinspecifieke informatiemodellen. Een deel daarvan is gerelateerd aan het basismodel geo-informatie (NEN3610). Het merendeel van deze informatiemodellen wordt door vertegenwoordigers uit de sector zelf beheerd.

Het Basismodel NEN3610 is de 'moeder' van de Nederlandse geo-informatiemodellen. Zij zorgt voor interoperabiliteit van gegevens over de grenzen van de eigen sector heen. De NEN3610 pyramide laat zien hoe het Basismodel met de onderliggende families van informatiemodellen is ingebed in internationale standaarden.

relatie internationale standaarden tot informatiemodellen weergegeven in pyramideDe meeste informatiemodellen worden door vertegenwoordigers uit de sector zelf beheerd. Geonovum kan ondersteuning en advies bieden bij het NEN3610-conform maken van een informatiemodel, semantische afstemming met andere informatiemodellen en modellering in UML.

In het overzicht van informatiemodellen onder de NEN3610 familie vind je het merendeel van deze sector standaarden terug met een link naar hun documentatie.

Naar overzicht NEN3610 informatiemodellen