Informatiemodel Metingen (IM Metingen)

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Meer informatie over Informatiemodel Metingen (IM Metingen)

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is op initiatief van SIKB en het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van metingen en waarnemingen  in de domeinen Bodem en Water.

IM Metingen is gebaseerd op de internationale standaard OpenGIS® Observations and Measurements. Observations and Measurements is een standaard voor het beschrijven van observaties en metingen. Deze observaties en metingen zijn weer gekoppeld aan een locatie. Met O&M is het mogelijk om observaties en metingen in een internationaal model te modelleren en uit te wisselen.