Informatiemodel Beheer openbare ruimte (IMBOR)

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT|IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte.

Meer informatie over Informatiemodel Beheer openbare ruimte (IMBOR)

IMBOR is van belang zijn voor onder meer software voor het beheren van verhardingen, groen, verlichting, terreinmeubilair, kunstwerken, etc. en het maken van RAW-bestekken.