Informatiemodel Kadaster (IMKAD)

Het Informatiemodel Kadaster (IMKAD) is het informatiemodel van de Basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. IMKAD is beschreven conform de MIM-standaard. De IMKAD standaard wordt beheerd door het Kadaster.

Meer informatie over Informatiemodel Kadaster (IMKAD)

Zie voor meer informatie de website van Kadaster