Informatiemodel Natuur (IMNA)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het informatiemodel Natuur (IMNA) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens.