Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW)

Het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) is een semantische standaard voor het uitwisselen van de basistopografie van stedelijk afvalwatersystemen. Inhoudelijk is het model rechtstreeks afgeleid uit het Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water (GWSW).

Meer informatie over Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW)

Het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) is een GIS-view op het GWSW. Het IMSW, opgesteld in opdracht van Stichting RIONED door Geonovum, bevat alle locatiecomponenten van de afvalwatersystemen conform NEN 3610. Het IMSW is in beheer bij Stichting RIONED.

IMSW is een van de NEN 3610 informatiemodellen. Op semantisch niveau zijn er raakvlakken tussen het Informatiemodel stedelijk water en het Informatiemodel grootschalige geografie (IMGeo), het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL), het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en het Informatiemodel Water (IM-Aquo). Voor de positionering van het IMSW en de dataontsluiting is er daarom overleg en afstemming met de bij deze gegevensmodellen betrokken partijen.

Door deze afstemming en samenwerking met de andere NEN 3610 informatiemodellen kunnen riolerings- en waterbeheergegevens worden gecombineerd met andere geografische gegevens en gekoppeld aan gegevens uit het stelsel van basisregistraties.