Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV)

CROW werkt met een groot aantal partijen aan het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV). Met het IMWV afsprakenstelsel kunnen wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger.
Het IMWV wordt afgestemd op de BGT|IMGeo standaarden.