Data service linking simplification

Toepassing van data service linking simplification maakt het dataproviders eenvoudiger om downloadbare en raadpleegbare datasets vindbaar te maken omdat de link tussen data en service alleen in de metadata van de dataset wordt gemaakt. Via de metadata van de dataset hebben gebruikers van de INSPIRE-infrastructuur dan ook direct toegang tot alle beschikbare dataservices.

Meer informatie over Data service linking simplification

Veel organisaties ervaren de huidige manier om INSPIRE datasets aan de services te koppelen als complex. Het koppelen gaat ook niet altijd goed. Hierdoor zijn datasets in het INSPIRE Geoportaal onvoldoende toegankelijk via view- en downloadservices. Dit heeft invloed op de algehele bruikbaarheid van de INSPIRE-infrastructuur.

De ‘Data service linking simplification’ beschrijft een vereenvoudigde manier om een koppeling te leggen tussen data en services. Kort door de bocht komt de vereenvoudiging neer op het aanvullen van de metadata van de dataset met gegevens over de view- en downloadservices. Aanvullend kan je service metadata alleen ontsluiten via een capabilities of service feed. In dat geval is het niet meer nodig om voor deze services apart metadata aan te maken. De extra eisen die de simplificatie stelt aan de capabilities en service feed zijn compatibele met de internationale standaarden. Softwareontwikkelaars hoeven dus geen specifieke INSPIRE uitbreidingen te implementeren.

Het toepassen van de simplificatie is een alternatieve aanpak; de standaard INSPIRE aanpak blijft ook gewoon mogelijk.