INSPIRE vraag en antwoord

In welke richtlijn stond dat ook alweer?

Geonovum heeft een leeswijzer gemaakt om vereisten vanuit de INSPIRE richtlijn en de uitvoeringsbepalingen snel en eenvoudig terug te vinden in de formele documenten.

Wat te doen bij wijzigingen in INSPIRE?

Soms zijn er wijzigingen in de INSPIRE vereisten. In de handreiking: INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen, zijn veel voorkomende situaties beschreven en wat dat betekent voor de dataproviders.

Hoe kan ik een aanmerking aanpassen?

Wanneer vanuit de dataproviders zelf, Europa of een gebruiksvraag een nieuwe behoefte of urgentie voor (wijziging van een) aanmerking ontstaat, kan de dataprovider een gemotiveerd wijzigingsverzoek via het aanmerkingenregister indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De te volgen wijzigingsprocedure is vastgelegd in een stroomschema.

Welke afspraken moet ik maken met mijn serviceprovider?

Een INSPIRE-data provider moet haar INSPIRE-gegevens beschikbaar stellen als webservice zodat ze op afstand te bekijken en downloaden zijn. Voor sommige datasets is het mogelijk om deze via een bestaande voorziening beschikbaar te stellen. Als dit geen wettelijke centrale voorziening is (basisregistraties), maar een algemene centrale voorziening, zijn vaak aanvullende afspraken nodig over rollen en verantwoordelijkheden tussen dataprovider en serviceprovider. Als hulpmiddel bij het maken van dit soort afspraken zijn er handreikingen opgesteld.

Welke eisen gelden voor een eventuele toegangslaag op INSPIRE

De eisen gelden voor toegankelijkheid van INSPIRE datasets en een eventuele toegangslaag, zijn vastgelegd in een aparte notitie. U vindt deze hier: INSPIRE Toegangbeperkingen

Zijn INSPIRE data gratis?

De Nederlandse overheid streeft ernaar om overheidsinformatie gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar te stellen. Dat geldt ook voor geo-informatie. Er mag desondanks wel een vergoeding in rekening worden gebracht voor de download-, verwerkings-, en aanroepdiensten. Voor raadpleegdiensten mag dit alleen indien de vergoeding nodig is om te waarborgen dat de desbetreffende verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens in stand worden gehouden.

Als een (overheids)instelling verstrekkingskosten in rekening brengt, moet deze er wel voor zorgen dat de gebruiker de betaling via internet kan voldoen. Vanaf oktober 2011 moet een organisatie die kosten in rekening brengt de berekeningswijze van de vergoedingen en de daarvoor in aanmerking genomen factoren kunnen specificeren.

Wat betekent 'as is' aanbieden?

‘As is’ betekent dat “MS must have services for which metadata has been created. This is the only condition which defines whether or not a service should be available”. Dat betekent, dat de dataset in een view service conform de gepubliceerde metadata aangeboden moet worden. De dataset hoeft dus niet te voldoen aan de data specificaties.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.