Metamodel Informatiemodellering (MIM)

Om alle informatiemodellen in Nederland nog beter op elkaar aan te laten sluiten is een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Hierin komt de modelleringskennis van onder meer Geonovum, Kadaster en VNG Realisatie samen.

Informatie is een motor onder het functioneren van de overheid in Nederland. In het kader van onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel informatie uit. Daarbij is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen.

Bekijk het model

Met het metamodel voor informatiemodellen (MIM) hebben we een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan.

MIM is bestemd voor informatiearchitecten die informatiemodellen maken, informatieanalisten die willen weten wat de betekenis en definitie van informatieobjecten is en mensen die implementaties maken op basis van het model. Voor het werken met dit model is kennis van informatiemodellering een vereiste. Enige kennis van UML is een pré. MIM richt zich op registraties binnen het overheidsdomein, maar is in bredere context inzetbaar. Het beheer van MIM is bij Geonovum ondergebracht.
Geonovum zelf kijkt bij het maken van haar informatiemodellen naar het Basismodel geo-informatie (NEN3610) en naar het metamodel voor informatiemodellering (MIM). Daarnaast zijn voor ons de modellen van de geografische Basisregistraties (Topografie, BGT, BRO, BAG) en de dataspecificaties van de Europese richtlijn INSPIRE van belang.

In 2021 gaven Dick Krijtenburg en Danny Greefhorst van ArchiXL een interview over MIM en de MIM community.

External video URL

Dit interview staat op Youtube 

Beheer MIM

Geonovum richt het beheer van haar standaarden in langs de lijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Dit geldt ook voor het beheer van MIM. Het beheerplan voor MIM is online in te zien.

Bekijk het beheerplan MIM

Implementatie

Voor de implementatie van MIM zijn hulpbestanden beschikbaar zoals bijvoorbeeld het UML profiel dat je in Enterprise Architect kunt inladen.

Werk je model-gedreven? Er is een tool-onafhankelijk formaat beschikbaar die precies de MIM specificatie volgt. Elk MIM model kan hiermee uitgedrukt en uitgewisseld worden, in de MIM taal. Meer hierover vind je onder MIM-serialisatie.

MIM-serialisatie

Een conceptueel informatiemodel of logisch gegevensmodel van bijvoorbeeld een registratie of product vormt vaak de basis voor de ontwikkeling van software of een koppeling tussen systemen. Wanneer een organisatie een conceptueel informatiemodel of een logisch gegevensmodel heeft gemaakt van een registratie of van een product, hebben andere organisaties soms de vraag of dit model gedeeld kan worden. Het is dan handig om het model beschikbaar te hebben in een technisch formaat, zodat het direct kan worden gebruikt in een eigen omgeving en/of bij de ontwikkeling van informatievoorzieningen met eigen technieken en tools.

Dit is met name voordelig voor organisaties die model-gedreven werken, bijvoorbeeld om het model een eigen catalogus in te laden, in een eigen tool in te lezen, of om er een eigen technisch schema mee te genereren. Denk bij dit laatste aan een database schema, een API specificatie, een JSON schema, een XSD et cetera. Het informatie- of gegevensmodel wordt dan door de ene partij gemaakt, de (vrij te kiezen) technische specificatie door een andere partij, en de data voldoet aan beide.
Als MIM beheerder ondersteunen we dit graag. Om deze reden is er een tool-onafhankelijk formaat opgesteld, die precies de MIM specificatie volgt. Elk MIM model kan hiermee uitgedrukt en uitgewisseld worden, in de MIM taal. Als je met deze taal bekend bent dan is het export formaat eenvoudig voor je te volgen

Bekijk de MIM XML serialisatie schema’s:

Meldingen

We stellen het zeer op prijs dat er door de MIM-community wordt meegedacht in de doorontwikkeling.

Heb je een fout gezien of wil je een verbetering voorstellen, laat het ons weten.

Geef een fout of wensen voor verbetering door

Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

In Github publiceren wij een overzicht van ontvangen meldingen met hun status. Zo kan je het beheerproces volgen.

Bekijk het overzicht van ontvangen meldingen

Community

Tijdens een informatiesessie over MIM hebben Armatiek en ArchiXL het initiatief genomen om een MIM-community te starten. In de MIM-community kan je vragen en antwoorden uitwisselen over het toepassen van MIM. Ook organiseert de community regelmatig informatiesessies.

Meer informatie over de community vind je op https://www.mim-community.nl/