Basismodel geo-informatie (NEN3610)

Het Basismodel geo-informatie (NEN3610) bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over ruimtelijke objecten.

Meer informatie over Basismodel geo-informatie (NEN3610)

De NEN 3610:2022 norm is gratis te verkrijgbaar via de NEN normshop of via NEN connect.

NEN3610 is de gemeenschappelijke basis onder alle geo-informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en de algemene regels voor de uitwisseling van geo-informatie; van begrippenkader tot berichtenmodel en van UML informatiemodel tot RDF/OWL ontologie. 

NEN 3610 is afgestemd op MIM, het metamodel  voor informatiemodellering. Daarnaast is er intensieve afstemming geweest met specialisten die aan de NEN 2660-norm hebben gewerkt. Ook is gekeken naar ontwikkelingen die spelen in het geo-werkveld zoals de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie in het kader van DisGeo.

Pas toe of leg uit

De standaard NEN3610 staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaard moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.