Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011)

Het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011) bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over ruimtelijke objecten.

Meer informatie over Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011)

NEN3610  is gratis te downloaden in de  NEN Normshop. Hiervoor heeft u een (gratis) NEN Normshop-account nodig. Met dit account kunt u NEN3610 selecteren en toevoegen aan uw winkelwagentje. Na acceptatie kunt u NEN3610 direct downloaden.

De norm NEN3610:2011 Basismodel Geo-informatie vereenvoudigt de uitwisseling van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en maakt het gebruik van deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol. NEN3610 vormt de gemeenschappelijke basis van de verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. 

Pas toe of leg uit

De standaard NEN3610 staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaard moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Toolkit

Ter ondersteuning van de implementatie van NEN3610 door softwareleveranciers en informatiemodelleurs, zijn er een UML profiel met modelelementen en stereotypes beschikbaar en is er een startversie voor het modelleren van NEN3610 conform het model.

> NEN3610:2011 UML profiel met modelelementen en stereotypes van NEN 3610
> NEN3610:2011 startversie voor het modelleren van een NEN 3610 conform model

Meldingen

Heb je een vraag over het Basismodel NEN3610, stuur ons dan een bericht via de geo-standaarden helpdesk. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kan je ook aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Op dit moment zijn er geen openstaande meldingen met betrekking tot NEN3610.