OGC API Features

De OGC API’s zijn lichtere op de taal van het web gebaseerde standaarden voor het uitwisselen van geo-informatie. De OGC API’s zijn minder specialistisch, makkelijker te gebruiken en spreken daardoor een grotere groep gebruikers aan. OGC API - Features - Part 1: Core biedt de minimale functionaliteit die nodig is voor het uitwisselen van geodata. Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference‘ is nodig om de geografische informatie in de in Nederland gangbare Coördinaatreferentiestelsel uit te kunnen wisselen.