OGC API - Tiles

De OGC API’s zijn lichtere op de taal van het web gebaseerde standaarden voor het uitwisselen van geo-informatie. De OGC API’s zijn minder specialistisch, makkelijker te gebruiken en spreken daardoor een grotere groep gebruikers aan. OGC API - Tiles biedt aanvullende mogelijkheden op de andere OGC API standaarden om vertor tiles, map tiles en andere data in de vorm van tiles te leveren.