Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-166
 • Status
  Wachten op Support

IMOW en CIMOW: beschrijving attribuut eenheid bij Omgevingsnorm en Omgevingswaarde verduidelijken

Standaard
CIMOW
IMOW
TPOD-Generiek

Melding indiener: In IMOW 1.0.3, die volgens jullie informatie tot STOP/TPOD 1.0.4 hoort, staat over het element 'Eenheid' van de Omgevingsnorm: "*Eenheid mag alleen gebruikt worden bij kwantitatieve normwaarden.". Aangezien hier 'mag' staat lijkt met mij (taalkundig) dat het niet verplicht is bij een kwantitatieve normwaarde Oftewel het mag ook dan leeg gelaten worden.

Indiener stelt voor om de tekst "Eenheid mag alleen gebruikt worden bij kwantitatieve normwaarden." in IMOW, CIMOW en indien nodig in de TPOD’s te wijzigen in "Eenheid is verplicht bij kwantitatieve normwaarden en mag niet gebruikt worden bij andere typen normwaarden."

Voorstel oplossing
Tekst in IMOW en CIMOW wordt aangepast. Geconstateerd is dat dit in de TPOD's al duidelijk beschreven is.
 • WELT-165
 • Status
  Wachten op Support

Waardelijsten: oplossen van typfouten in symboolcodes

Standaard
Waardelijsten

In de waardelijst staan binnen de Natuurgroep drie niet-bestaande symboolcodes. Het lijkt om typfouten te gaan. Deze moeten gewijzigd worden om het bij de waarde behorende gebied in de Viewer te kunnen zien.
Het gaat om:

 • Habitatrichtlijngebied, symboolcode vgst114
 • Toegangsbeperkingsgebied, symboolcode vgst002
 • Vogelrichtlijngebied, symboolcode vgst123

Voorgestelde oplossing is om de volgende bestaande codes uit de symbolenbibliotheek te gebruiken:

 • Habitatrichtlijngebied: vsgt114
 • Toegangsbeperkingsgebied: vsgt002
 • Vogelrichtlijngebied: vsgt123
Voorstel oplossing
Zie bij Beschrijving
 • WELT-164
 • Status
  Wachten op Support

Waardelijsten: toevoegen waarde ‘maatvoering gebruik’ aan waardelijst omgevingsnormgroep

Waardelijsten: toevoegen waarde ‘maatvoering gebruik’ aan waardelijst omgevingsnormgroep

Dit komt voort uit de werkplaats Amsterdam.

 • WELT-163
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

IMOW: Status en Procedurestatus van OW-objecten als enumeratie in schema in plaats van als string

Standaard
IMOW

De constatering is dat vrije tekstvelden niet goed werken.

Status en Procedurestatus als enumeratie zouden in een schema in plaats van als string opgenomen moeten worden in IMOW.

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het invullen van status en procedurestatus (van OW-objecten) te wijzigen van vrij in te vullen veld in enumerations
CAB datum
 • WELT-162
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

IMOW en alle TPOD's: verwijderen vervallen elementen

Standaard
IMOW
TPOD-Artikelstructuur
TPOD-Vrijetekststructuur

Diverse eerder in IMOW opgenomen elementen zijn in de loop van de tijd overbodig gebleken. Nu er een X-wijziging komt, is het mogelijk om ze definitief te verwijderen.

Vervallen elementen uit IMOW en de TPOD's:

• Buitenbesluit

• id

• SpecifiekeSymbolisatie

• GebiedengroepRef, GebiedRef, LijnengroepRef, LijnRef, PuntengroepRef, PuntRef

• GerelateerdeRegeltekst

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om de vervallen elementen te verwijderen uit IMOW en de TPOD's
CAB datum
 • WELT-161
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

IMOW en TPOD's vrijetekststructuur: toevoegen objecttype Divisietekst

Standaard
IMOW
TPOD-Vrijetekststructuur

STOP kent voor Vrijetekststructuur de elementen Divisie en Divisietekst. IMOW maakt het alleen mogelijk om te annoteren op het element Divisie, niet op het element Divisietekst.

De oplossing hiervoor wordt gevonden in aanpassingen van STOP en aanpassingen van IMOW. De details van de aanpassingen van IMOW zijn reeds uitgewerkt.

Dit geldt voor IMOW en alle TPOD’s voor omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur: omgevingsvisie, projectbesluit, instructie, programma

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het object Divisietekst aan IMOW en aan de TPOD's voor omgevingsdocumenten met Vrijetekststructuur toe te voegen
CAB datum
 • WELT-160
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

TPOD’s voorbereidingsbesluit en reactieve interventie: toevoegen elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan Beschrijving RegelingTijdelijkdeel

Standaard
TPOD Reactieve interventie
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het wenselijk is om aan het tijdelijk regelingdeel van voorbereidingsbesluit en reactieve interventie een toelichting en een artikelsgewijze toelichting te kunnen toevoegen. Dit is in STOP inmiddels uitgevoerd en moet worden toegevoegd aan de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie.

Voorstel oplossing
Toevoegen van de elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan de beschrijving van RegelingTijdelijkdeel in de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie
CAB datum
 • WELT-159
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

TPOD voorbereidingsbesluit: wijzigen procedure voor intrekken tijdelijk regelingdeel

Standaard
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het stelsel nog niet kan omgaan met het direct bij aanlevering van een besluit ook al aanleveren van gegevens over het intrekken van de regeling die onderdeel is van dat besluit.

In TPOD voorbereidingsbesluit beschrijven van de procedure voor intrekken van het tijdelijk regelingdeel op de manier die het stelsel nu kan verwerken

Betrekking op TPOD voorbereidingsbesluit

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het moment van aanleveren van gegevens voor het intrekken van het tijdelijk regelingdeel behorend bij het voorbereidingsbesluit te wijzigen: niet meer direct bij aanleveren van het voorbereidingsbesluit maar na het vervallen van het tijdelijk regelingdeel
CAB datum
 • WELT-158
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en projectbesluit: verwijderen mogelijkheid dat Lid een Opschrift heeft

Standaard
TPOD Omgevingsplan
TPOD Omgevingsverordening
TPOD Projectbesluit
TPOD Waterschapsverordening

In de genoemde TPOD's staat dat een Lid optioneel een Opschrift kan hebben. STOP biedt die mogelijkheid niet. Daarom is in de laatste versie van de TPOD's toegevoegd dat dit toekomstige functionaliteit is. Om te bepalen of er een wijziging van STOP nodig is er een uitvraag gedaan of bevoegd gezagen behoefte hebben aan een Opschrift bij Leden van een Artikel. Dat bleek niet het geval te zijn. Daarom wordt STOP niet gewijzigd en wordt voorgesteld om de tekst over het optionele Opschrift bij Lid uit de betreffende TPOD's te verwijderen.

Het gaat hierbij om TPOD’s omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening en projectbesluit

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om de mogelijkheid dat een Lid (van een Artikel) een Opschrift kan hebben, te verwijderden uit de TPOD's voor decentrale omgevingsdocumenten met Artikelstructuur.
CAB datum
 • WELT-157
 • Status
  Wachten op Support
 • Wordt voorlopig niet opgenomen

Juridische bron toevoegen aan IMOW

Standaard
IMOW

RTR wil weten in welke hoedanigheid een activiteit voorkomt/voortkomt uit een Regeling. IMOW biedt die gegevens nu niet.
Benodigde werkzaamheden: uitzoeken wat ze precies willen weten, en vooral waarom. Vervolgens kijken of dit eenvoudig opgelost kan worden.

Voorstel oplossing
Nog niet bekend