Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-90
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Impactanalyse tbv CAB (27aug-3sept)
  Verwerken PI15-6 (7-21 sept)

waarde ‘maatregelengebied’ toevoegen tbv 'programma'

Standaard
Waardelijsten

Om de maatregelengebieden van een programma op de kaart te zetten hebben we bedacht dat dat kan met de verschillende typen gebiedsaanwijzing en dat daarvoor per type gebiedsaanwijzing aan de waardelijst groep de waarde ‘maatregelengebied’ wordt toegevoegd. Zo is dat ook in het toepassingsprofiel programma beschreven, en nu ook weer in de consultatiebeantwoording. Die waarden komen echter nog niet voor in de waardelijst en moeten dus nog worden toegevoegd.

 • WELT-89
 • Status
  Backlog
 • Impactanalyse tbv CAB (27aug-3sept)
  Verwerken PI15-6 (7-21 sept)

Toevoegen waarde ‘planologische gebruiksactiviteit’ aan de waardelijst Activiteitengroep

Standaard
Waardelijsten

Toevoegen waarde ‘planologische gebruiksactiviteit’ aan de waardelijst Activiteitengroep

 • WELT-88
 • Status
  Backlog
 • Impactanalyse tbv CAB (27aug-3sept)
  Verwerken PI15-6 (7-21 sept)

Bouwlaag toevoegen als (hoogte) eenheid.

Standaard
TPOD-Generiek
Waardelijsten
 • In de TPOD’s staat in het onderdeel Norm en in de Toelichting van de verschijningsvormen van Locatie dat voor het attribuut hoogte altijd de eenheid meter gekozen moet worden. Het is wenselijk om hoogte ook te kunnen gebruiken om een bepaalde bouwlaag aan te geven. De specificatie moet dus worden aangepast, hoe precies moeten we nog bepalen.
 • Aan de waardelijst voor eenheid moet de waarde bouwlaag worden toegevoegd
 • WELT-87
 • Status
  IN BEHANDELING
 • TK naar CAB 10-17 sept
  Verwerken PI15-6 (7sept-21 sept)

Tekstuele aanpassing toepassingsprofielen mbt opmaak van tekst.

Standaard
TPOD-Generiek

Inmiddels is gebleken dat de opmaak van tekst, waaronder de koppen, door de publicatiebladen wordt bepaald en verzorgd. Het bevoegd gezag heeft daar dus geen invloed op. De aangehaalde passage zullen in de volgende versie van de toepassingsprofielen worden verwijderd.

 • WELT-86
 • Status
  IN BEHANDELING
 • TK naar CAB 10-17 sept
  Verwerken PI15-6 (7sept-21 sept)

Consistent maken CIMOW, IMOW en TPOD-omgevingsplan: 1 type juridische regel per Artikel

Standaard
CIMOW
IMOW

In CIMOW, IMOW en de normstellende paragraaf 6.4.2.4 van TPOD omgevingsplan staat in de tekst en/of de diagrammen de constraint: één type Juridische regel per Regeltekst
In paragraaf 6.4.2.5 van TPOD omgevingsplan is daarop de toelichting gegeven: “Deze constraint geldt op het niveau van Artikel: alle Juridische regels in een Artikel en alle Juridische regels in alle Leden van een Artikel moeten van hetzelfde type zijn.”
Dit is niet consistent tussen de verschillende onderdelen van de standaard. Dit moet in een volgende versie consistent gemaakt worden. Uitgangspunt daarbij is dat de toevoeging in TPOD omgevingsplan, dat dit op het niveau van artikel geldt, correct is.

 • WELT-83
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Impactanalyse ingepland PI15-5 (24aug-7sept)

Wijzigingsverzoek validatiematrix

OZON0094 en OZON0096 zijn duplicaten. Waarschijnlijk destijds bedoeld was om (in aanvulling op de Tekstdeel à Hoofdlijn) een validatieregel te maken die ook controleert dat een gerelateerdeHoofdlijn ook verwijst naar een Hoofdlijn die bestaat. OZON0096 moet vervallen.

Als OZON zegt dat het zinvol is om te controleren of een gerelateerdeHoofdlijn bestaat, dan zal daar een nieuwe ID voor toegewezen moeten worden.

Omtrent OZON0022 en OZON0088: het klopt dat deze tegenstrijdig zijn, maar de validatieregels dienen gelezen te worden t.a.v. het toepassingsprofiel waar ze voor gelden.

OZON0022 geldt voor de toepassingsprofielen die regelstructuur bevatten (zie ook kolom L t/m U, waar “Ja” staat).

OZON0088 geldt voor de toepassingsprofielen die vrijetekststructuur bevatten (zie ook kolom V t/m Y, waar “Ja” staat).
Hiertoe beter OZON0088 niet laten vervallen en dit juist valideren dat een Gebiedsaanwijzing aangeleverd vanuit een omgevingsdocument met vrijetekststructuur wel verwezen wordt vanuit een Tekstdeel.

 • WELT-82
 • Status
  IN BEHANDELING
 • TK naar CAB 10-17 sept
  Verwerken PI15-6 (7sept-21 sept)

tekstueel foutje in CIMOW1.0.2 - paragraaf 3.2.3

Standaard
CIMOW

Tekstuele fout in CIMOW versie 1.0.2 par 3.2.3 laatste stukje van de zin mist.

3.2.3 Procedurestatus.

De procedurestatus kan gebruikt worden om aan te geven dat een bepaald OW-object een specifieke procedurestatus heeft.

 • WELT-79
 • Status
  Backlog
 • Impactanalyse tbv CAB (27aug-3sept)
  Verwerken PI15-6 (7-21 sept)

Waardelijst Eenheid: Eenheid voor een hoek opnemen (bijvoorbeeld 'graden')

In de “Waardelijsten IMOW.xml” v1.0.3 (maar ook eerdere versies) komt geen eenheid voor voor hoek. Booggraden, radialen en/of gon lijken mij een welkome aanvulling voor als je iets met dakhellingen wilt regelen.

Ter aanvulling op dit issue is er een verzoek binnengekomen voor:
de volgende waarden uit de eenheden tabel zijn geen eenheden, maar beschrijvingen van hoe een bepaalde meting tot stand is gekomen. In alle gevallen zou echter als eenheid decibel moeten staan:

 • decibel met a-weging
 • gemiddeld geluidsniveau over het etmaal
 • a-gewogen gemiddelde geluidsniveau
 • a-gewogen gemiddelde geluidsniveau nachtperiode
 • a-gewogen gemiddelde geluidsniveau dagperiode
 • a-gewogen gemiddelde geluidsniveau avondperiodeOnde

Onderzoeken en mogelijke aanpassingen verwerken in de waardelijst ‘Eenheid’

 • WELT-77
 • Status
  IN BEHANDELING
 • TK CAB (10-17sept)
  planning PI15-6 (7-21sept)

Aanpassing informatiemodel (IMOWv1.0.2) fout GML voorbeeld

Standaard
IMOW

Verzoek voor een aanpassing In IMOW v1.0.2, hieraan staat een GML-voorbeeld wat niet klopt. Dit zou verbeterd moeten worden in de volgende versie van het IMOW.

 • WELT-76
 • Status
  IN BEHANDELING
 • TK CAB (10-17sept)
  planning PI15-6 (7-21sept)

Gebruik kleine letters bij de identificatie van OWobjecten aanduiden in IMOW

Standaard
IMOW

Verzoek om in de tekst van het IMOW op te nemen dat gebruik van kleine letters in de identificatie van OWobjecten noodzakelijk is omdat deze anders niet door de validator komen. Dit omdat CBS codes van bevoegde gezagen met hoofdletters worden gepubliceerd door het CBS.