Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-126
 • Status
  Wachten op Support

Aanpassen validatieregels

Standaard
Validatieregels
 1. In de validatie is opgenomen dat het derde niveau van de lijst moet worden aangegeven met Arabische cijfers en volgens het TPOD Omgevingsplan moet het derde niveau worden aangegeven met Romeinse cijfers. Verzocht wordt om de validatieregels aan te passen.

2. De validaties op nummering van lijsten op het eerste niveau en tweede niveau werken beperkend in tegestelling tot de onbeperkte items in een lijst omschreven in het TPOD omgevingsplan.

 • WELT-125
 • Status
  Wachten op Support

Aanpassing vullingspercentage in symbolenbibliotheek

Standaard
Presentatiemodel

De vlaksymbolisatie in de symbolenbibliotheek (STOP-TPOD versie 1.0.0 hebben nu een vullingspercentage van 100% of 50%. Geconstateerd is dat de 100% vulling optie in de viewer te veel opvult en daarmee ook de ondergronden niet meer laat zien. In bepaalde situaties is dit onwenselijk. Voorstel is om het vullingspercentage van 100% aan te passen naar 80%.

 • WELT-124
 • Status
  Wachten op Support

Verzoek tot aanpassing van de standaarden zodat altijd voor dezelfde combinatie ook dezelfde symbolisatie wordt gebruikt.

Standaard
Presentatiemodel

Er is een verzoek ingedient in om te standaarden zo te wijzigen dat (in ieder geval voor activiteitlocatieaanduiding, misschien ook op andere plekken) altijd voor dezelfde combinatie ook dezelfde (vrij te kiezen) symbolisatie wordt gebruikt.

Volgens het schema kan een Locatie vaker dan 1x voorkomen binnen de context van dezelfde activiteit. Dan is het dus ook toegestaan om dezelfde Locatie met dezelfde Regelkwalificatie maar een verschillende symbolisatie op te nemen.

 • WELT-123
 • Status
  Wachten op Support

Correctie van voorkomen en cardinaliteit van structuurelement Hoofdstuk in TPOD AMvB en MR

Standaard
TPOD AMvB en MR

In paragraaf 5.2 van TPOD AMvB en MR wordt de Artikelstructuur gespecificeerd voor AMvB en MR. Paragraaf 5.2.1 gaat over de tekstelementen in het Artikelstructuurdeel. Er zijn 2 correcties nodig:

 • In de Toelichting (par. 5.2.1.1) kun je uit de indeling van de Regeling afleiden dat het structuurelement Hoofdstuk gebruikt mag worden maar niet verplicht is. Het staat er echter niet expliciet. Dat is wel nodig om de benodigde duidelijkheid te geven.
 • In de Norm (par. 5.2.1.2) staat in de tabel in de kolom Aantal bij Hoofdstuk 1..n. Dat moet 0..n zijn.
 • WELT-122
 • Status
  Wachten op Support

IMOW-documentatiefout

Standaard
IMOW

Tekstdeel heeft geen Gebiedsaanwijzing in de IMOW-documentatie. Deze zou het wel moeten hebben in de vorm van GebiedsaanwijzingRef.

 • WELT-121
 • Status
  Wachten op Support

Punt- en lijngeometrie van locaties

Wijziging van de standaard om Punt- en lijngeometrie mogelijk te maken bij locatie van een gebiedsaanwijzing-annotatie

 • WELT-120
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij programma

Verzoek tot aanvulling CIMOW met definitie bij Activiteiten

Standaard
CIMOW

Vanuit het Kadaster is de vraag gekomen over een definitie bij Activiteiten. Het gaat om bij de Activiteiten een definitie te hebben, het gaat dus niet om de waardelijsten, waarschijnlijk moet deze activiteiten met hun definitie op worden gehaald uit OZON? Mogelijkerwijs is dit te realiseren door een aanpassing in CIMOW?

 • WELT-119
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Release
  A
 • Opmaak/tekst fout, wordt verwerkt in volgende publicatie

Opmaakfout: Figuur en beschrijving niet in overeenstemming CIMOW v1.0.4-RC2

Standaard
CIMOW

‘Figuur 1: Objecttypen uit CIMOW’ De beschrijving onder de figuur komt niet overeen met het figuur, met name de donker- lichtblauwe blokjes, en de grijze randen; er zijn grijze randen, zwarte randen en blokken die geen rand lijken te hebben maar een 3d weergave.

Dit moet worden aangepast.

 • WELT-118
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Release
  B
 • PI17

Aan uitbreidbare waardelijsten toevoegen de waarde 'nog toe te voegen'

Standaard
Waardelijsten

De IMOW-waardelijst kent een aantal uitbreidbare waardelijsten. Het DSO-Stelsel kent nog geen mechanisme om aan uitbreidbare waardelijsten eigen waarden toe te voegen; feitelijk functioneren die waardelijsten als limitatieve waardelijst. In de praktijk bestaat wel een grote behoefte aan het toevoegen van eigen waarden. Als er, alleen voor de periode waarin het stelsel nog niet om kan gaan met uitbreidbare waardelijsten aan de uitbreidbare waardelijsten een waarde ‘nog toe te voegen’ wordt toegevoegd, wordt het mogelijk om een andere waarde te gebruiken.

 • WELT-115
 • Status
  OPGELOST
 • Release
  A
 • Opgelost door opname in het presentatiemodel

Aanpassing Presentatiemodel v1.0

Standaard
Presentatiemodel

Naar aanleiding van een aanpassing in het IMOW v1.0.3 over het gebruik van het attribuut specifiekeSymbolisatie ten behoeve van een eigen symbolisatie moet de tekst van het Presentatiemodel hierop worden aangepast.

De aanpassing betreft de verwijdering van het gebruik van specifiekeSymbolisatie. In plaats daarvan wordt het het object SymbolisatieItem gebruikt.