Blauw gebouw

Meldingen

Op deze pagina vind je een overzicht van meldingen die zijn gedaan over de standaarden voor de Omgevingswet die Geonovum beheert.
Zelf een melding doorgeven 
Heb je een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!

 • WELT-170
 • Status
  IN BEHANDELING
 • Staat uit bij het TPOD team

IMOW: Wijziging Ambtsgebied

Standaard
IMOW

IMOW: Wijziging Ambtsgebied zodat in verschillende omgevingsdocumenten naar hetzelfde Ambtsgebied kan worden verwezen.

Voorgesteld wordt om in IMOW het objecttype Ambtsgebied te wijzigen door:

• het element ‘bestuurlijkeGrenzenVerwijzing’ toe te voegen met daarin het nieuwe gegeven ‘bestuurlijkeGrenzenID’ en de reeds bestaande gegevens ‘domein’ en ‘geldigOp’;

• de regels die gelden voor de identificatie van het Ambtsgebied te wijzigen.

CAB datum
 • WELT-169
 • Status
  Wachten op Support

TPOD Omgevingsverordening: meer vrijheid bij de opmaak van opsommingstekens van lijsten van het tweede niveau

Standaard
TPOD Omgevingsverordening

In het TPOD Omgevingsverordening zijn voorschriften gesteld aan de opsommingstekens die bij een lijst gebruikt mogen worden. Voor een lijst van het tweede niveau moet gebruik gemaakt worden van Arabische cijfers. De indiener wil de vrijheid hebben om achter dat cijfer een o in superscript te zetten en verzoekt om aanpassing van het toepassingsprofiel om dit mogelijk te maken c.q. de beperking op te heffen. De indiener wil dit om voor gebruikers verwarring met leden te voorkomen.

 • WELT-166
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

IMOW en CIMOW: beschrijving attribuut eenheid bij Omgevingsnorm en Omgevingswaarde verduidelijken

Standaard
CIMOW
IMOW
TPOD-Generiek

Melding indiener: In IMOW 1.0.3, die volgens jullie informatie tot STOP/TPOD 1.0.4 hoort, staat over het element 'Eenheid' van de Omgevingsnorm: "*Eenheid mag alleen gebruikt worden bij kwantitatieve normwaarden.". Aangezien hier 'mag' staat lijkt met mij (taalkundig) dat het niet verplicht is bij een kwantitatieve normwaarde Oftewel het mag ook dan leeg gelaten worden.

Indiener stelt voor om de tekst "Eenheid mag alleen gebruikt worden bij kwantitatieve normwaarden." in IMOW, CIMOW en indien nodig in de TPOD’s te wijzigen in "Eenheid is verplicht bij kwantitatieve normwaarden en mag niet gebruikt worden bij andere typen normwaarden."

Voorstel oplossing
Tekst in IMOW en CIMOW wordt aangepast. Geconstateerd is dat dit in de TPOD's al duidelijk beschreven is.
 • WELT-165
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in Waardelijsten v2.0.0-rc

Waardelijsten: oplossen van typfouten in symboolcodes

Standaard
Waardelijsten

In de waardelijst staan binnen de Natuurgroep drie niet-bestaande symboolcodes. Het lijkt om typfouten te gaan. Deze moeten gewijzigd worden om het bij de waarde behorende gebied in de Viewer te kunnen zien.
Het gaat om:

 • Habitatrichtlijngebied, symboolcode vgst114
 • Toegangsbeperkingsgebied, symboolcode vgst002
 • Vogelrichtlijngebied, symboolcode vgst123
Voorstel oplossing
Voorgestelde oplossing is om de volgende bestaande codes uit de symbolenbibliotheek te gebruiken:
- Habitatrichtlijngebied: vsgt114
- Toegangsbeperkingsgebied: vsgt002
- Vogelrichtlijngebied: vsgt123
Verwachte publicatie datum
 • WELT-164
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in Waardelijsten v2.0.0-rc

Waardelijsten: toevoegen waarde ‘maatvoering gebruik’ aan waardelijst omgevingsnormgroep

Standaard
Waardelijsten

Waardelijsten: toevoegen waarde ‘maatvoering gebruik’ aan waardelijst omgevingsnormgroep

Dit komt voort uit de werkplaats Amsterdam.

Verwachte publicatie datum
 • WELT-163
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'

 • Opgelost in versie 2.0.0-rc van de TPOD's

IMOW: Status en Procedurestatus van OW-objecten als enumeratie in schema in plaats van als string

Standaard
IMOW

De constatering is dat vrije tekstvelden niet goed werken.

Status en Procedurestatus als enumeratie zouden in een schema in plaats van als string opgenomen moeten worden in IMOW.

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het invullen van status en procedurestatus (van OW-objecten) te wijzigen van vrij in te vullen veld in enumerations
CAB datum
 • WELT-162
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in IMOW en TPOD's v2.0.0-rc

IMOW en alle TPOD's: verwijderen vervallen elementen

Standaard
IMOW
TPOD-Artikelstructuur
TPOD-Vrijetekststructuur

Diverse eerder in IMOW opgenomen elementen zijn in de loop van de tijd overbodig gebleken. Nu er een X-wijziging komt, is het mogelijk om ze definitief te verwijderen.

Vervallen elementen uit IMOW en de TPOD's:

• Buitenbesluit

• id

• SpecifiekeSymbolisatie

• GebiedengroepRef, GebiedRef, LijnengroepRef, LijnRef, PuntengroepRef, PuntRef

• GerelateerdeRegeltekst

Voorstel oplossing
Vervallen elementen verwijderen uit IMOW en de TPOD's
CAB datum
 • WELT-161
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in IMOW en TPOD's v2.0.0-rc

IMOW en TPOD's vrijetekststructuur: toevoegen objecttype Divisietekst

Standaard
IMOW
TPOD-Vrijetekststructuur

STOP kent voor Vrijetekststructuur de elementen Divisie en Divisietekst. IMOW maakt het alleen mogelijk om te annoteren op het element Divisie, niet op het element Divisietekst.

De oplossing hiervoor wordt gevonden in aanpassingen van STOP en aanpassingen van IMOW. De details van de aanpassingen van IMOW zijn reeds uitgewerkt.

Dit geldt voor IMOW en alle TPOD’s voor omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur: omgevingsvisie, projectbesluit, instructie, programma

Voorstel oplossing
Het object Divisietekst aan IMOW en aan de TPOD's voor omgevingsdocumenten met Vrijetekststructuur toevoegen
CAB datum
 • WELT-160
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD reactieve interventie en TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.0-rc

TPOD’s voorbereidingsbesluit en reactieve interventie: toevoegen elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan Beschrijving RegelingTijdelijkdeel

Standaard
TPOD Reactieve interventie
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het wenselijk is om aan het tijdelijk regelingdeel van voorbereidingsbesluit en reactieve interventie een toelichting en een artikelsgewijze toelichting te kunnen toevoegen. Dit is in STOP inmiddels uitgevoerd en moet worden toegevoegd aan de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie.

Voorstel oplossing
Toevoegen van de elementen Toelichting en ArtikelgewijzeToelichting aan de beschrijving van RegelingTijdelijkdeel in de TPOD's voorbereidingsbesluit en reactieve interventie
CAB datum
 • WELT-159
 • Status
  GESLOTEN
 • Release
  A'
 • Opgelost in TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.0-rc

TPOD voorbereidingsbesluit: wijzigen procedure voor intrekken tijdelijk regelingdeel

Standaard
TPOD Voorbereidingsbesluit

Geconstateerd is dat het stelsel nog niet kan omgaan met het direct bij aanlevering van een besluit ook al aanleveren van gegevens over het intrekken van de regeling die onderdeel is van dat besluit.

In TPOD voorbereidingsbesluit beschrijven van de procedure voor intrekken van het tijdelijk regelingdeel op de manier die het stelsel nu kan verwerken

Betrekking op TPOD voorbereidingsbesluit

Voorstel oplossing
Voorgesteld wordt om het moment van aanleveren van gegevens voor het intrekken van het tijdelijk regelingdeel behorend bij het voorbereidingsbesluit te wijzigen: niet meer direct bij aanleveren van het voorbereidingsbesluit maar na het vervallen van het tijdelijk regelingdeel
CAB datum