Standaard Officiële Publicaties (STOP)

De Standaard officiële publicaties (STOP) is een generieke standaard voor officiële publicaties en wordt beheerd door KOOP. Naast deze algemene standaard is er voor ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor omgevingsdocumenten is dit het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD). KOOP en Geonovum voeren gezamenlijk het voorlopig beheer over deze STOP/TPOD standaarden.
Op dit moment zijn de documenten met versie 0.97X de actuele versie. Er verschijnen regelmatig updates op deze documenten. Je vindt de lijst met alle STOP/TPOD standaarden door te klikken op de oranje button "download de laatste versie".

Meer informatie over Standaard Officiële Publicaties (STOP)

Vanaf 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopige beheer op de standaard versie 0.97 (met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie) uit. Bij beide organisaties is hiervoor een helpdesk ingericht.

Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Wensen en eisen over de STOP/TPOD standaard worden in de fase van het voorlopig beheer opgepakt door het ontwikkelproject PR04.