Informatiemodel Bodembeheer (IMSIKB0101)

De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IMSIKB0101 ontwikkeld.