Raamwerk Geo-standaarden

Bij de opzet en ontwikkeling van een geo-informatie infrastructuur is het de uitdaging om steeds de juiste set standaarden te kiezen. Het Raamwerk van geo-standaarden helpt daarbij. Het benoemt de internationale en nationale standaarden die voor Nederland binnen het geo-domein van toepassing zijn voor aansluiting met andere domeinen. Het raamwerk houdt rekening met aansluiting op de Europese geo-informatie infrastructuur en borgt integratie van het geo-informatie domein in de Nederlandse digitale overheid.

Het Raamwerk benoemt de internationale en nationale standaarden die voor Nederland binnen het geo-domein van toepassing zijn voor aansluiting met andere domeinen. Het raamwerk houdt rekening met aansluiting op de Europese geo-informatie infrastructuur en borgt integratie van het geo-informatie domein in de Nederlandse digitale overheid. In het Raamwerk vind je een actueel overzicht van de internationale standaarden en de daarop voortbordurende Europese en Nederlandse profielen. We beschrijven deze standaarden in de hoofstukken Informatiemodellen, Visualisatie, API's, Uitwisselformaten, Metadata en Co├Ârdinaatrefderentiesystemen.

Het Raamwerk geo-standaarden is in juni 2023 vastgesteld door de Programmaraad van Geonovum, waarin vertegenwoordigers zitten van het Ministerie van EZK en Ministerie van LNV, de provincies, het Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie, het Ministerie van BZK, de Geologische Dienst Nederland TNO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bekijk het Raamwerk