Standaard voor beschrijven van begrippen (NL-SBB)

De Standaard voor het beschrijven van begrippen is van cruciaal belang voor organisaties die werken met begrippenlijsten, taxonomieën en thesauri. Toepassing van deze standaard maakt informatie over begrippen beter vindbaar.

De Standaard voor het beschrijven van begrippen, biedt een kader voor het vastleggen begrippen. In het begrippenkader probeer je de betekenis van een begrip te “vangen”. Dit gebeurt door een voorkeursterm op te nemen samen met eventuele alternatieve termen, een verwoording van de betekenis in natuurlijke taal, het relateren van begrippen aan elkaar, het verwijzen naar een bron en het noemen van voorbeelden. Door toepassing van deze standaard wordt informatie beter vindbaar en is er altijd een eenduidige beschrijving vanuit de primair verantwoordelijke organisatie beschikbaar.

De Standaard voor het beschrijven van begrippen is een belangrijke bouwsteen in een federatief datastelsel. De standaard maakt het mogelijk om samenhangende vragen aan meerdere bronnen mogelijk te maken, terwijl je de verantwoordelijkheid bij iedere individuele deelnemende organisatie laat. Deelnemende organisaties kunnen door de standaard toe te passen begrippen centraal beheren en van daaruit interoperabele begrippencatalogi maken die naar elkaars begrippen kunnen verwijzen. Zo ontstaat er een samenhangend stelsel van begrippencatalogi. 

Bekijk deze standaard

Bekijk het beheerplan