Handreiking lichte formaten geometrie

Deze handreiking geeft een overzicht van de meest populaire alternatieven voor het uitwisselen en publiceren van vectordata - volgens open standaarden. Het gaat hierbij om 'lichtere bestandsformaten', in tegenstelling tot het allesomvattende (maar daardoor ook complexere) GML formaat.

Meer informatie over Handreiking lichte formaten geometrie

Voor het uitwisselen van geodata kan je kiezen uit verschillende bestandsformaten. Wat het beste formaat is voor een toepassing, is afhankelijk van meerdere aspecten. In het bij de data behorende informatiemodel kunnen deze aspecten al naar voren komen - bijvoorbeeld de geometrietypes die worden vastgelegd, het gebruikte modelleerparadigma, etc. Echter kun je vanuit één informatiemodel ook weer meerdere implementaties in uitwisselingsformaten afleiden - beslissingen in het model sluiten dit niet per sé uit.

Het is niet mogelijk om een opsomming te geven van álle relevante aspecten die een rol kunnen spelen bij het kiezen van een passend formaat. Wel zet deze handreiking de belangrijkste aspecten op een rijtje en brengt deze in verband met gangbare toepassingen. De toepassing bepaalt namelijk wat de eisen aan de geometrieën zijn (zijn complexe types nodig? Is een hoge nauwkeurigheid van belang?), en welke verplichtingen aan de orde zijn in de keuze voor standaarden. De antwoorden op deze vragen kunnen al een indicatie geven van de geschiktheid van de formaten.

Daarnaast is het van belang om inzicht te hebben in de behoeften van gebruikers: is ondersteuning in bepaalde tools/frameworks van belang? Moeten de bestanden leesbaar zijn voor mensen, en gemakkelijk te vinden? Hoe belangrijk is de semantiek van de data? Deze handreiking geeft handvaten voor het kiezen van het juiste formaat voor de juiste situatie, en geeft in afzonderlijke hoofdstukken gedetailleerde informatie over het uitwisselen van geometrie in GML, HTML, JSON, GeoPackage en RDF.

 

diagram keuzehulp bestandsformaten
klik op afbeelding voor een grotere weergave