Eerste softwarepaketten gecertificeerd voor ondersteuning BAG-BGT berichtenverkeer

Onlangs zijn de eerste drie softwarepakketten gecertificeerd voor de ondersteuning van het BGT-BAG berichtenverkeer op basis van het StUF-Geo BAG koppelvlak. Het gaat om BGT-applicatie dg DIALOG BGT versie 7.6 van Sweco, en de BAG-applicaties Key2BAG van Centric en GouwBAG van GouwIT.

Een certificering van applicaties toont aan dat de software de functionaliteit bezit om verzoeken en leveringen met geometrie op de juiste manier uit te wisselen tussen een BAG- en BGT-applicatie. Dit geeft gebruikers van de software meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Wat houdt certificering in?

Een leverancier moet aantonen dat zijn applicatie beschikt over werkende functionaliteit om berichten van het BAG-BGT koppelvlak te kunnen aanmaken en verwerken. Er wordt daarbij getoetst op de juiste technische toepassing van de geldende standaarden.

Zie ook het overzicht van gecertificeerde softwarepakketten.