Geo-informatie en het e-depot

Om geo-informatie als bijvoorbeeld ruimtelijke plannen duurzaam digitaal te kunnen archiveren is het van belang dat niet alleen de kale CAD-data blijvend worden gearchiveerd, maar ook de GIS-data.

Om uit te zoeken wat er bewaard zou moeten worden en hoe je dat het beste kan doen, is in het Programma Archief 2020 het project geo-informatie en het e-depot van start gegaan. Door een proof of concept te realiseren, werkt de projectgroep handson aan praktische aanbevelingen. Geonovum werkt mee in deze projectgroep. De projectgroep kijkt bij de archivering van geo-informatie naar de vereisten vanuit de Archiefwet 1995 en zal in het proof of concept een e-depot-koppeling voor geo-informatie realiseren.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Archief 2020