Voorbeeldbestanden 1.3.0

Deze voorbeeldbestanden zijn gebaseerd op STOP v1.3.0  en bronhouderskoppelvlak 1.2.0 . Deze voorbeeldbestanden zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.
 

Instructie 

Definitief besluit

Initieel besluit
Instructie van provincie Provincieland aan gemeente Gemeentestad

Natura 2000 Aanwijzingsbesluit 

Definitief besluit

Initieel besluit

Alde Feanen

Natura 2000 Toegangsbeperkingsbesluit 

Definitief besluit

Initieel besluit 

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Omgevingsplan 

Definitief besluit

   
Initieel besluit     
gemeente Gemeentestad    
Wijzigingsbesluit    
Intrekken en vervangen Werkversie  
Wijziging artikelstructuur (mutatiescenario 2) Werkversie  Consolidatieversie
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3a) Werkversie  Consolidatieversie
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3b) Werkversie  Consolidatieversie
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3c) Werkversie  Consolidatieversie
Wijziging regeltekst (mutatiescenario 3d) Werkversie   
Wijziging werkingsgebieden (mutatiescenario 4a) Werkversie   
Wijzigen van een norm (mutatiescenario 4b) Werkversie   
Nieuwe Locatie waar al bestaande regels naar gaan verwijzen (mutatiescenario 4c) Werkversie   
OW-objecten muteren zonder  een nieuw besluit te nemen (mutatiescenario 10) Werkversie   
   
Initieel besluit  
gemeente Delfzijl  
Wijzigingsbesluit  
Vervang regeling (mutatiescenario 0+) *  

*Een wijziging m.b.v. het in A’’’-geïntroduceerde vervangRegeling-element (deze is in de plaats gekomen voor mutatiescenario Intrekken & vervangen)

Omgevingsverordening 

Ontwerpbesluit

Initieel besluit 
provincie Utrecht

Definitief besluit

Initieel besluit
provincie Utrecht

Omgevingsvisie 

Ontwerpbesluit

Initieel besluit 
gemeente Leiden
provincie Utrecht

Definitief besluit

Initieel besluit 
gemeente Leiden
Rijk *
Wijzigingsbesluit
Intrekken en vervangen omgevingsvisie Leiden (mutatiescenario 0)

*Disclaimer: Dit is een versie die gebruikt is om te kijken hoe dit document er in de DSO-LV uitziet,. Dit is niet de officiële versie of bekendmaking van de nationale omgevingsvisie.

Projectbesluit

Definitief besluit 

Initieel  besluit

Projectbesluit Ministerie EZK (projectbesluit met RegelingVrijetekst en RegelingTijdelijkdeel voor gemeente Rotterdam)                                                                         Hulpbestand       

Programma

Definitief besluit 

Initieel  besluit

Programma Ministerie EZK

Voorbereidingsbesluit 

Definitief besluit 

Initieel besluit

Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht gericht op omgevingsplannen van drie gemeenten                                                                                                                        Hulpbestanden
Voorbereidingsbesluit Gemeentestad
Voorbereidingsbesluit meervouding tijdelijk regelingdeel ministerie EZK

Waterschapsverordening 

Definitief besluit 

Initieel besluit

Waterschapsverordening Limburg
Wijzigingsbesluit
Directe mutatie waterschapsverordening Limburg
Wijzigingsbesluit 1 waterschapsverordening Limburg
Wijzigingsbesluit 2 waterschapsverordening Limburg

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.